Bibliografia
Okładla dla

Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

Rok2003
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa


W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Szelenyi, dziekan Wydziału Socjologii w Yale (...) zdobył środki i zorganizował międzynarodowy zespół, którego celem było dokonanie pomiaru skali ubóstwa w Europie Środkowowschodniej i ustalenie prawidłowości tkwiących u podnóża tych zjawisk. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim Elżbieta Tarkowska i piszący te słowa, oraz doktorantki Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN: Katarzyna Korzeniewska, Lucyna Otwinowska-Laskowska i Joanna Szklarska.
Zamieszczone tu artykuły są prezentacją wybranych rezultatów pochodzących z tych badań. (...) Artykuły przedstawione w niniejszym zbiorze charakteryzują różne aspekty ubóstwa, a ich autorzy posługują się różnymi schematami, od \\\"jakościowej\\\" interpretacji wypowiedzi respondentów, do ustaleń o charakterze ilościowym, formułowanych w języku ścisłych zależności.
(ze Wstępu do wydania polskiego autorstwa Henryka Domańskiego)

SPIS TREŚCI
Wstęp do wydania polskiego (Henryk Domański)
Ivan Szelenyi - Wstęp. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych
Henryk Domański - Ubóstwo w strukturze społecznej
Gail Kligman - Społeczny wymiar \'inności\': identyfikacja Romów w społeczeństwach postkomunistycznych
Janos Ladanyi i Ivan Szelenyi - Etniczność Romów jako fakt społeczny. Romowie w okresie transformacji systemowej w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.
Eva Fodor - Feminizacja biedy w sześciu społeczeństwach postkomunistycznych
Christy Glass i Janette Kawachi - Zwycięzcy i przegrani transformacji? Płeć kulturowa i bezrobocie w Polsce i na Węgrzech