Bibliografia
Okładla dla

Białe plamy na mapie równości płci

Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie KONGRES KOBIET

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe płeć
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Projekt Obserwatorium (nie)równości płci miał trzy cele – zdefiniować propozycje wskaźników do monitorowania równości płci, pokazać, na ich podstawie, istniejące problemy w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wskazanie ”białych plam” na mapie naszej wiedzy. Zespół pracujący przy obserwatorium przyjrzał się wybranym obszarom z perspektywy płci i przeanalizował, jakie mamy w tym obszarze braki, jakie dane są już dostępne, czy te dostępne są wystarczające do analizy sytuacji kobiet i mężczyzn, czy są porównywalne z danymi innych krajów europejskich, a także – gdzie pojawiają się „białe plamy” przy gromadzeniu danych dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn.
Irena Wóycicka w rozmowie z Joanną Piotrowską


SPIS TREŚCI
Wciąż nie wiemy do końca, co wiemy. Z Ireną Wóycicką rozmawia Joanna Piotrowska
Małgorzata Fuszara - Udział kobiet we władzy
Irena Topińska - Ubóstwo i zabezpieczenie społeczne kobiet i mężczyzn
Joanna Piotrowska - Media i równość płci. Białe plamy
Anna Dzierzgowska - Białe plamy w edukacji
Joanna Piotrowska - Przemoc wobec kobiet