Bibliografia
Okładla dla

Bezpieczeństwo kobiet na imprezach masowych. Komunikat z badań

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”, Instytut Kultury Miejskiej,

Autor/-ka Agnieszka Kaim
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe płeć


Badanie ankietowe online na temat bezpieczeństwa kobiet na imprezach masowych
zostało przeprowadzone przez Instytut Kultury Miejskiej i Fundację Inicjatyw Społecznych
„Się Zrobi!” w dniach 31 października – 17 listopada 2012 roku.