Bibliografia

BEZDOMNOŚĆ W POLSCE - diagnoza na dzień 31 stycznia 2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Autor/-ka Iwona Rogozińska
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

SPIS TREŚCI

Wstęp
I. Placówki noclegowe dla osób bezdomnych
II. Badanie ilości osób bezdomnych w nocy z 15 na 16 grudnia 2009 r. i w nocy z 26 na 27 stycznia 2010 r.
III. Przypadki zamarznięć wśród osób bezdomnych w sezonie zimowym 2009/2010
IV. Informacje uzyskane ze sprawozdań Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich (osiągnięte efekty w roku 2009)
V. Finanse
1. Środki finansowe przeznaczone na bezdomność (na podstawie informacji uzyskanych od WPS)
2. Środki finansowe w ramach Funduszy Unii Europejskiej
VI. Bezdomność a mieszkalnictwo
1. Program wspierania budownictwa socjalnego - Fundusz Dopłat
2. Środki finansowe przeznaczone na mieszkalnictwo w ramach Funduszy Unii Europejskiej