Bibliografia
Okładla dla

Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek cudzoziemców na łamach polskiej prasy

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Ignacy Jóźwiak , Joanna Konieczna-Sałamatin , Michał Tudorowski
Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Media

Niniejszy raport z badań nad wizerunkiem cudzoziemców na łamach polskiej prasy stanowi kontynuację badań prowadzonych w 1996 i 2002 roku. Głównym jego zadaniem było prześledzenie sposobu, w jaki polska prasa traktuje problematykę obecności cudzoziemców w Polsce. Interesowały nas zarówno zagadnienia związane z imigracją, jak i wszystkie wzmianki o obcokrajowcach, niezależnie od kontekstu. Sam kontekst – znacznie szerszy niż problem imigracji – również stanowił przedmiot badań, podobnie jak cechy przypisywane cudzoziemcom.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Ignacy Jóźwiak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Michał Tudorowski
Wstęp

Joanna Konieczna-Sałamatin
Wyniki analizy ilościowej

Ignacy Jóźwiak, Michał Tudorowski
Wyniki analizy jakościowej

Ignacy Jóźwiak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Michał Tudorowski
Podsumowanie

Wykaz artykułów prasowych uwzględnionych w analizie jakościowej
Bibliografia