Bibliografia
Okładla dla

Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli pańśtw afrykańskich w Polsce (2015)

Fundacja AFRYKA INACZEJ

Autor/-ka Paweł Duński
Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-62069-90-3
Link do badania

Główna przeszkoda w procesie dobrej integracji wciąż tkwi w nas. Kluczową sprawą, jest brak empatii w stosunku do innych, zwłaszcza tych, którzy u nas goszczą. Jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba mieć „grubą skórę” i rzadko reagujemy na zachowania
mogące krzywdzić innych. Nawet wtedy gdy kosztuje to niewiele albo nic. Nasz „rasizm w wersji soft”, składa się z drobnych, „niewinnych” gestów, powiedzonek i żartów, które ranią innych i budują wzajemny dystans. Brak wrażliwości na
innych to pochodna niewielkiego szacunku do siebie nawzajem. Na całą sprawę wpływa też fakt, iż w Polsce istnieje silna norma tolerancji na brak tolerancji. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju uprzedzeń oraz postaw rasistowskich. 
Jej przełamanie wymaga odwagi i jest wyzwaniem dla wszystkich chcących przeciwdziałać ksenofobii.
(z Zakończenia)


SPIS TREŚCI

Pięć lat później 
Co nam mówi głos ulicy? 
Wstęp 
I. Imigranci w Polsce 
II. Opinie Afrykanów, którzy mieszkają w Polsce 
Kim są? 
Jak się czują w Polsce? 
Jak Afrykanie widzą nasz kraj? 
Co Afrykanie myślą o Polakach? 
Jak Afrykanie widzą swoje perspektywy Polsce? 
Przejawy rasizmu 
III. Trudna kwestia słownictwa 
Co na ten temat mówią sami Afrykanie? 
IV. Wiedza Polaków o Afryce 
Z czym kojarzy się Afryka? 
Islam w Afryce 
Skąd Polacy czerpią wiedzę o Afryce? 
A jakie informacje z Afryki do nas docierają? 
Osobiste kontakty Polaków i Afrykanów 
V. Czy Polacy lubią Afrykanów?
Wizerunek Afrykanów w oczach Polaków 
Dystans społeczny, czyli czy Polacy chcą się przyjaźnić z Afrykanami? 
VI. Postawy Polaków wobec imigrantów 
Ogólne opinie Polaków na temat imigrantów 
Opinie Polaków na temat imigrantów z Afryki 
Przejawy ksenofobii i rasizmu – statystyka 
Wywiady z osobami deklarującymi poglądy ksenofobiczne 
Świadomość ksenofobii i rasizmu w miejscu zamieszkania respondenta 
Czy możliwa jest integracja?
Co może pomóc w integracji Afrykanów? 
Zakończenie 
Aneks: Metodologia 
The public opinion research results on the integration of citizens of African countries in Poland