Bibliografia
Okładla dla

Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce (2010)

Millward Brown SMG/KRC, Fundacja AFRYKA INACZEJ

Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

W lutym i marcu 2010 roku Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/KRC przeprowadził na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej” badanie postaw Polaków wobec obywateli państw afrykańskich mieszkających w Polsce.
Projekt badawczy składał się z części jakościowej (Zogniskowane Wywiady Grupowe i wywiady w diadach) oraz ilościowej (sondaż typu Omnibus). Szczegółowy opis metodologii został umieszczony w Aneksie. Głównym celem badań było poznanie wiedzy Polaków o Afryce, sposobu postrzegania Afrykańczyków, poziomu akceptacji i emocji towarzyszących ich integracji w polskim społeczeństwie.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (P. Średziński, Fundacja „Afryka Inaczej”)  
Wszyscy pochodzimy z Afryki (M. Diouf, Fundacja „Afryka Inaczej”)
Miejsce obcego w kulturze (S. Mandes, IS UW)
Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce

Wstęp
Podsumowanie wyników badania

I. Wiedza Polaków o Afryce
Z czym kojarzy się Afryka?
Skąd Polacy czerpią wiedzę o Afryce?
Osobiste kontakty Polaków i Afrykańczyków

II. Stosunek Polaków do Afrykańczyków
Czy Polacy lubią Afrykańczyków?
Wizerunek Afrykańczyków w oczach Polaków
Dystans społeczny, czyli czy Polacy chcą się przyjaźnić z Afrykańczykami?

III. Postawy wobec imigrantów z Afryki
Stosunek do imigrantów
Przejawy dyskryminacji
Co może pomagać w integracji Afrykańczyków?
Aneks: Metodologia badania