Bibliografia
Okładla dla

Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą.

Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych

Fundacja Pozytywnych Zmian

Autor/-ka Alina Kula , Anna Chęć , Monika Wieczorek , Renata Szczepańska
Rok2015
Zasięgregionalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Fundacja Pozytywnych Zmian przez ostatni rok przeprowadziła monitoring wszystkich 29 sądów rejonowych w woj. śląskim w zakresie rozpraw z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcania się nad osobą najbliższą. Monitoring dotyczył okresu od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Fundacja przeanalizowała ponad 500 wyroków sądowych i wzięła udział w 29 rozprawach w charakterze publiczności. Raport z monitoringu zawiera wnioski i rekomendacje dla pracownic i pracowników sądów.

Celem monitoringu i publikacji raportu jest zwrócenie uwagi sędziów i sędzii orzekających w sprawach z art. 207 na specyfikę problemu przemocy wobec osób najbliższych. Warto, by sędziowie i sędzie raz jeszcze uważnie przyjrzeli się problemowi i zweryfikowali narzędzia, jakimi dysponują.

Etap postępowania sądowego jest kluczowy i często jest momentem decydującym w życiu osoby, która szuka pomocy. To od wyroku sądu zależy, czy osoba pokrzywdzona będzie mogła w końcu uwolnić się od przemocy i żyć w poczuciu bezpieczeństwa, co jest jednym z podstawowych praw człowieka.

SPIS TREŚCI
1. Wstęp. Dlaczego monitorujemy sądy?
2. Metodologia i przebieg monitoringu
3. Nowelizacja kodeksu karnego
4. Wyniki monitoringu
4.1 Aplikacja sędziowska i szkolenia kierowane do sędzii i sędziów
4.2 Szkolenia dotyczące wiktymologii
4.3 Liczba wyroków, które zapadły w sprawach o przestępstwo z art. 207 k.k. 
4.4. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
4.4.1 Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne
4.4.2 Nakaz opuszczenia lokalu 
4.4.3 Zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej 
4.4.4 Inne środki karne, zapobiegawcze, probacyjne, zabezpieczające 
4.4.5 Bezpieczny pokój przesłuchań
4.4.6 Biegli sądowi
5. Obserwacje rozpraw sądowych 
6. Analiza wyroków sądowych z art. 207 k.k.
7. Opisy wybranych wyroków sądowych z art. 207 k.k.
8. Rekomendacje dla sędzii i sędziów 
8.1 Stosowanie adekwatnych do specyfiki przemocy środków probacyjnych
8.1 Ograniczenie stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary 
8.2 Stworzenie i wdrożenie spójnego systemu informacji statystycznej
8.3 System szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy psychologicznej i wiktymologicznej dotyczącej ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej
8.3.1 Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
8.3.2 Wykorzystanie wiedzy psychologicznej i wiktymologicznej dla przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych przemocą domową
9. Podsumowanie
10. Fundacja Pozytywnych Zmian 
11. Wykaz skrótów.