Bibliografia
Okładla dla

Anti-Semitism Summary overview of the situation in the European Union 2001-2010

European Agency for Fundamental Rights (FRA),

Rok2011
Okres2001-2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

Raport ten jest siódma aktualizacją raportu \"Przejawy antysemityzmu w UE\", opublikowanego w 2004 przez poprzednika Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) - Europejskie Centrum Monitorowania Przejawów Rasizmu i Ksenofobii. Raport zawiera najnowsze dostępne rządowe i pozarządowe dane statystyczne za lata 2001-2009, a dodatkowo, wybrane przypadki zidentyfikowane przez organizacje pozarządowe i doniesienia prasowe. Zebrane przez Agencję dane z ostatnich lat pokazują, że niewiele państw w ramach UE ma oficjalne dane i statystyki dotyczące przypadków antysemityzmu. A nawet tam, gdzie takie dane istnieją, nie mogą być wykorzystane w analizie porównawczej, dopóki są gromadzone z zastosowaniem różnych definicji i metodologii.

SPIS TREŚCI
Introduction
Historical background
Data update by country
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
France
Germany
The Netherlands
Sweden
United Kingdom
Additional selected country information
Anti-Semitism in sports
Survey research
EU legislation
Concluding remarks
Annex II: Holocaust education