Bibliografia
Okładla dla

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W ORGANIZACJACH OBYWATELSKICH

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Rafał Boguszewski
Rok2012
Okres1998-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , status materialny , status zawodowy , wiek , wykształcenie , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
Link do raportu

Hasło słownikowe Solidarność społeczna

Od roku 1998 w miarę regularnie pytamy respondentów, czy poświęcają swój wolny czas na działalność społeczną w organizacjach obywatelskich, takich jak różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, związki, samorządy, partie, kluby, komitety, ruchy itp. Chodzi nam wyłącznie o aktywny udział w tych organizacjach, a nie o samą przynależność do nich. Deklarowane obecnie zaangażowanie w działalność większości tego rodzaju organizacji utrzymuje się na poziomie sprzed dwóch lat. Nieznaczny wzrost zaangażowania dotyczy jedynie takich grup, jak ruchy religijne czy wspólnoty parafialne (wzrost o 0,9 punktu), organizacje charytatywne działające na rzecz osób potrzebujących (wzrost o 0,8 punktu), kluby seniorów (wzrost o 0,8 punktu), a także stowarzyszenia działkowiczów, hodowców, wędkarzy itp., związki zawodowe oraz samorządy dzielnicowe lub osiedlowe (wzrost po 0,7 punktu).