Bibliografia
Okładla dla

Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań

Instytut Badań Edukacyjnych,

Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Przemoc

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych danych na temat agresji szkolnej (rówieśniczej), w oparciu o dane z badań prowadzonych w Polsce i zagranicą. W raporcie przedstawione są definicje agresji, przemocy i dręczenia szkolnego (ang. bullying), najważniejsze dane na temat skali agresji w Polsce i na świecie oraz trendy dotyczące skali problemu. W ostatniej części opisane są znane indywidualne i środowiskowe czynniki ryzyka, czyli cechy uczniów, którzy częściej niż inni stają się ofiarami przemocy, a także cechy szkół powiązane z wyższym niż średnio natężeniem problemu.

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 

2. Agresja, przemoc, dręczenie szkolne 
2.1. Agresja a przemoc – istotne rozróżnienie 
2.2. Agresja szkolna czy agresja w szkole? 
2.3. Typologie agresji 
2.4. Dręczenie szkolne 
2.5. Agresja elektroniczna i cyberbullying

3. Skala problemu
3.1. Skala agresji szkolnej 
3.2. Skala dręczenia szkolnego 

4. Czy przemoc w polskich szkołach narasta? Analiza trendów 

5. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące 
5.1. Przemoc a płeć, wiek i typ szkoły
5.2. Cechy indywidualne, relacje z rodziną i rówieśnikami 
5.3. Cechy szkół jako czynniki ryzyka 

6. Podsumowanie 
7. Literatura cytowana