Bibliografia
Okładla dla

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.

(na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2016
Okres2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentustatystyki
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , status zawodowy , wiek , wielkość gospodarstwa domowego , wykształcenie
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w stosunku do roku 2013 nastąpiła poprawa przeciętnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych1. Jednocześnie nie odnotowano istotnych zmian w zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Stopy ubóstwa skrajnego i relatywnego pozostały na tym samym poziomie (7,4% w przypadku ubóstwa skrajnego i 16,2% relatywnego). Podobnie na zbliżonym poziomie pozostał zasięg ubóstwa ustawowego – 12,2% (w 2013 r. - 12,8%).