Badania i statystyki (362)
Wyszukaj tutaj
Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę
o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach
Sojusznicy czy przeciwnicy?
Środowisko lekarskie w debacie o prawie kobiet do przerywania ciąży
Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people
This report examines the drivers and barriers encountered by such frontline officers when doing their work. Drawing on extensive interviews with public officials, teachers, doctors, nurses and law enforcement officers in 19 EU Member States, it a ...
Mowa nienawiści, mowa pogardy
Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych
The Global Gender Gap Report 2016
Talent and technology together will determine how the Fourth Industrial Revolution can be harnessed to deliver sustainable economic growth and innumerable benefits to society. Yet if half of the world’s talent is not integrated— as bo ...
Every last girl
Free to live, free to learn, free to harm
Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zlecenia
Badanie dotyczące dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami zrealizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich składało się z dwóch uzupełniających się etapów. Pierwszy odnosił się do dostępn ...
PRZEŁAMAĆ TABU
Raport o przemocy seksualnej
2015 Hate Crime Reporting
Strona internetowa OSCE/ODIHR, na której zaprezentowane dane z 41 krajów dotyczące przestępst z nienawiści, z których 17 przedstawiło dokłądne statystyki. 111 organizacji przedstawiło informacje o 5, ...
Kobiety w technologiach
Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym
Postrzeganie wiktymizacji narodowej i stosunek do uchodźców
Polski Sondaż Uprzedzeo 2013 pozwolił nam na zbadanie w jaki sposób Polacy postrzegają historyczne cierpienia Polaków na losowej, reprezentatywnej próbie 965 dorosłych osób. Czy dostrzegają podobieostwa pomiędzy doświa ...
Stosunek Polaków do imigrantów oraz jego korelaty – na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013
W przeprowadzonym przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami w 2013 roku Polskim Sondażu Uprzedzeń, oprócz pytań o postawy wobec poszczególnych grup mniejszościowych (mniejszości etnicznych, religijnych lub seksualnych), zapytaliśmy r&oa; ...
Postawy wobec osób homoseksualnych
Niniejszy raport zawiera wyniki drugiej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń (Polish Prejudice Survey 2), przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie zostało zrealizowane tere ...
UCHODŹCY, WITAJCIE (stąd)
Przyjmowanie uchodźców w Polsce z perspektywy lokalnej
On – nieobecny. Ona sama sobie winna.
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy.
Edukacja antydyskryminacyjna Ostatni dzwonek!
O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami - Raport z badań
Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce.
SPIS TREŚCI I. WSTĘP Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Teoretyczne i metodologiczne ramy badania Metodologia Metodologiczne problemy badania porównawczego Wietnamczyków i Ukraińców Analiza danych urzędowych Badanie sondaż ...
Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka
(...)Celem niniejszego badania była analiza barier w dostępie do pomocy integracyjnej poprzez zebranie informacji na temat najczęstszych przyczyn odmowy wsparcia cudzoziemców w ramach Indywidualnego Programu Integracji. Raport składa się z ...