Badania i statystyki (374)
Wyszukaj tutaj
Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?
Raport z badań opinii wraz z komentarzem
Prawa reprodukcyjne kobiet
Wybrane usługi zdrowia reprodukcyjnego w krajach Unii Europejskiej
Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
"Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2014 rok. Badanie jest realizowanez częstotliwością dwuletnią na formularzu Z-12, ma charakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty gospodarki naro ...
Kobiety na rynku pracy
Ambicje i wyzwania - raport 2017
Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Stowarzyszenia Koalicja Karat
DYSPROPORCJA MIĘDZY ZAROBKAMI KOBIET I MĘŻCZYZN Z WYKSZTAŁCENIEM ZASADNICZYM ZAWODOWYM
Analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinie kobiet badanych w 2015 r.
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2016)
Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także innymi cechami, takimi ja ...
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2014)
Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób poszukujących pracy są uzależni ...
Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego:
Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn
Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę
o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach
Sojusznicy czy przeciwnicy?
Środowisko lekarskie w debacie o prawie kobiet do przerywania ciąży
Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people
This report examines the drivers and barriers encountered by such frontline officers when doing their work. Drawing on extensive interviews with public officials, teachers, doctors, nurses and law enforcement officers in 19 EU Member States, it a ...
Mowa nienawiści, mowa pogardy
Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych
The Global Gender Gap Report 2016
Talent and technology together will determine how the Fourth Industrial Revolution can be harnessed to deliver sustainable economic growth and innumerable benefits to society. Yet if half of the world’s talent is not integrated— as bo ...
Every last girl
Free to live, free to learn, free to harm
Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zlecenia
Badanie dotyczące dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami zrealizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich składało się z dwóch uzupełniających się etapów. Pierwszy odnosił się do dostępn ...