Publikacje (696)
Wyszukaj tutaj
Mówiąc od serca. Płeć i społeczny wymiar uczuć
Książka Stephanie A. Shields – profesor psychologii na Uniwersytecie Pensylwania, autorki licznych artykułów na temat ludzkich emocji – odpowiada na pytanie: dlaczego sposób odczuwania i wyrażania własnych emocji jest ta ...
Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender
SPIS TREŚCI - Tomasz Kitliński - Marcel Proust: gej, heretyk, czy lesbijka - Alicja Kusiak - Pamiętniki Pani de Sancy przebranej za opata. Transgenderyzm na dworze Ludwika XIV - Barbara Markowska - Czy dekonstrukcja ma płeć Derrida i pytanie o ko ...
Mizoginia, czyli męska choroba
Skąd bierze się negatywne nastawienie do kobiet? Dlaczego drażnią i irytują? Z jakiego powodu są nienawidzone? Kiedy budzą strach i odrazę? Dlaczego wywołują męki, frustracje i wściekłość? David D. Gilmore odpowiada na powyższe pytania. Prowadzi ...
Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje
Niniejsza książka odnosi się do zjawisk związanych z różnicami i podobieństwami rodzajowymi, pyta o ich zakres i znaczenie, genezę i konsekwencje. Celem prezentowanej publikacji jest podkreślenie istnienia ważnego połączenia między nauką a ...
Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne.
Książka jest autorską próbą analizy i interpretacji doświadczeń współczesnych mężczyzn w wieku od 35 do 40 lat oraz sensów i znaczeń, jakie nadają oni poszczególnym sferom własnego życia i otaczającej rzeczywistości. S ...
Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.
Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem ...
Lesbijki w życiu społeczno-politycznym
To pierwsza tego typu pozycja poruszająca problematykę zaistnienia w przestrzeni publicznej kobiet-lesbijek. W części pierwszej, niejako dla porównania, przedstawione zostały wybrane biografie znanych i mniej znanych lesbijek, który ...
Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji
Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewc ...
Kobiety wobec przemian okresu transformacji
Tom zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w dniach 21-22 czerwca 1996 roku.
Kobiety w czasach przełomu 1989-2009
Dwudziestolecie przełomu roku 1989 skłania do rocznicowych podsumowań. Zbliżający się ku końcowi rok 2009 był wypełniony intensywną debatą o osiągnięciach i porażkach, sukcesach i straconych szansach minionych dwóch dekad, bardzo często ma ...
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W p ...
Kobiecość i męskość: komunikacja, relacje, społeczeństwo
Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących ...
Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.
SPIS TREŚCI Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach miedzynarodowych Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe Mity, stereotypy i fakty dotyczące przemocy w rodzinie Przemoc domowa jest przestępstwem Gdy staniesz się ofiara przemo ...
Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji
Podręcznik po europejskim prawie o niedyskryminacji, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest pierwszym wszechstronnym podręcznikiem po europejskim ...
Od gender do transgender: ewolucja kategorii płci społeczno- kulturowej w naukach społecznych i prawie międzynarodowym
W naukach społecznych uznaje się iż twórcą pojęcia „gender” był psycholog amerykański Robert Stoller. Chociaż koncepcja płci społeczno-kulturowej była obecna w naukach społecznych na długo przed badaniami prowadzonymi przez Sto ...
Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.
Dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy jest zdeterminowana instytucjonalnie: system ochrony kobiet wkomponowany jest bowiem w politykę społeczno-gospodarczą państwa, znaczenie mają również głęboko zakorzenione i upowszechniane w z ...
KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH - NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK
Liczba ludzi starych wzrasta. Na początku XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa może być traktowany zarówno jako zagrożenie, jak i wyzwanie. Z jednej strony obawiamy się osamotnienia, zniedołężnienia i ubóstwa, z drugiej &nda; ...
Gender and Urban Planning: Issues and Trends
Celem tego raportu jest zwiększenie świadomości w zakresie wpływu jakie działania prowadzone na obszarach miejskich ma na równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet. Ma on również udowodnić, że osoby odpowiedzialne za miejskie planow ...
Dzień Kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze
Problematyka książki Dzień Kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze odnosi się do badań mediów (telewizji i prasy). Celem poznawczym były strategie prezentacji obchodów 8 marca przez stacje telewizyjne w wieczorny ...