Publikacje (703)
Wyszukaj tutaj
Kultura w dialogu. Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce
Kultura w dialogu stanowi podsumowanie kampanii 1001 działań na rzecz dialogu, a zarazem swoisty apel o zmianę postrzegania kwestii tolerancji i dialogu w Polsce. Troska o Innego, próba waloryzacji jego odmienności w dyskursie publicznym, ...
Limits and potential of the concept of indirect discrimination
Pojęcie dyskryminacji pośredniej ma dziś już swoje konkretne miejsce w międzynarodowych prawach człowieka i prawie Unii Europejskiej. W prawie międzynarodowym w takich regulacjach jak Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Ra ...
Dostępna komunikacja miejska. Samorząd Równych Szans.
W ostatnich kilkunastu latach, kiedy zaczęto zauważać potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, nastąpił duży postęp w tym względzie. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Zastosowanie bar ...
Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet?
Poruszająca książka o drastycznych przypadkach stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kobiet, żyjących w społeczeństwie patriarchalnym, szczególnie tam, gdzie zasady i normy religijne stały się prawem kulturowym. W powszechnej ...
Porządek płci. Studia historyczne
Zawarte w zbiorze artykuły naukowe i eseje demonstrują jedno z podstawowych założeń historii kobiecej, czyli użyteczność płci jako kategorii historycznej. Autorka łączy rozważania o symbolicznych wyobrażeniach na temat kobiecości i męskości z ana ...
Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego
Szczególne miejsce w refleksji pedagogicznej i w praktyce oświatowo-wychowawczej zajmuje ostatnio pedagogika międzykulturowa i edukacja międzykulturowa. Na gruncie polskim pedagogika i edukacja międzykulturowa wyraźnie odróżniają si ...
Płeć i rodzaj w edukacji
Tematem książki jest płeć i rodzaj w edukacji. [...] Celem [...] jest inwentaryzacja aktualnie prowadzonych w Polsce badań nad szkolną edukacją rodzajową oraz analiza kontekstu kulturowego, w jakim toczy się edukacja. [...] Przyjęta w książce per ...
Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce.
Większość instytucji mających istotne znaczenie dla ludzi, takich jak prawo, państwo, czy rynek, ukształtowana była z perspektywy mężczyzn, a nieobecność w nich kobiet, jest cechą, która instytucje te definiuje. Wyjątek stanowiła rodzina, ...
Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu” - analiza obowiązujących regulacji prawnych
Molestowanie seksualne to zjawisko, które winno być analizowane nie tylko w świetle nauk psychologicznych, socjologicznych, czy też psychiatrycznych, ale także z punktu widzenia nauk prawnych. W psychologii stworzono tzw. behawioralną defi ...
Mówiąc od serca. Płeć i społeczny wymiar uczuć
Książka Stephanie A. Shields – profesor psychologii na Uniwersytecie Pensylwania, autorki licznych artykułów na temat ludzkich emocji – odpowiada na pytanie: dlaczego sposób odczuwania i wyrażania własnych emocji jest ta ...
Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender
SPIS TREŚCI - Tomasz Kitliński - Marcel Proust: gej, heretyk, czy lesbijka - Alicja Kusiak - Pamiętniki Pani de Sancy przebranej za opata. Transgenderyzm na dworze Ludwika XIV - Barbara Markowska - Czy dekonstrukcja ma płeć Derrida i pytanie o ko ...
Mizoginia, czyli męska choroba
Skąd bierze się negatywne nastawienie do kobiet? Dlaczego drażnią i irytują? Z jakiego powodu są nienawidzone? Kiedy budzą strach i odrazę? Dlaczego wywołują męki, frustracje i wściekłość? David D. Gilmore odpowiada na powyższe pytania. Prowadzi ...
Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje
Niniejsza książka odnosi się do zjawisk związanych z różnicami i podobieństwami rodzajowymi, pyta o ich zakres i znaczenie, genezę i konsekwencje. Celem prezentowanej publikacji jest podkreślenie istnienia ważnego połączenia między nauką a ...
Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne.
Książka jest autorską próbą analizy i interpretacji doświadczeń współczesnych mężczyzn w wieku od 35 do 40 lat oraz sensów i znaczeń, jakie nadają oni poszczególnym sferom własnego życia i otaczającej rzeczywistości. S ...
Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.
Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem ...
Lesbijki w życiu społeczno-politycznym
To pierwsza tego typu pozycja poruszająca problematykę zaistnienia w przestrzeni publicznej kobiet-lesbijek. W części pierwszej, niejako dla porównania, przedstawione zostały wybrane biografie znanych i mniej znanych lesbijek, który ...
Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji
Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewc ...
Kobiety wobec przemian okresu transformacji
Tom zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w dniach 21-22 czerwca 1996 roku.
Kobiety w czasach przełomu 1989-2009
Dwudziestolecie przełomu roku 1989 skłania do rocznicowych podsumowań. Zbliżający się ku końcowi rok 2009 był wypełniony intensywną debatą o osiągnięciach i porażkach, sukcesach i straconych szansach minionych dwóch dekad, bardzo często ma ...
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W p ...