Publikacje (703)
Wyszukaj tutaj
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 13/14.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w prawie spadkowym
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 12.
Adresy placówek zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych
Sprawni w prawie - Zeszyt 10-11.
Świadczenia rodzinne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 9.
Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemach prawnych wybranych państw świata
Sprawni w prawie - Zeszyt 8.
Sytuacja prawna rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 7.
Korzyści i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 6
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w prawie Unii Europejskiej
Sprawni w prawie - Zeszyt 5
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 4
Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 3
Renta socjalna jako podstawowy dochód osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 2
Cywilnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 1.
Konstytucyjnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz
Rozważania na temat statusu społeczno-ekonomicznego jako przesłanki nierównego traktowania warto zacząć od pokazania poziomu nierówności w samym statusie społeczno-ekonomicznym w danym społeczeństwie. Wielkość rozwartstwienia choć b ...
Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności
Badania ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności zajmują ważne miejsce we współczesnej ekonomii, a ich wyniki stanowią cenne źródło informacji dla instytucji publicznych. Informacje na temat tych zjawisk, z racji ...
Imiona wielokulturowości
Różnorodność kulturowa ludzkiego świata, choć trudna do całkowitego ogarnięcia, jest imponująca. Języki, ubiory, budowle, obyczaje, kulinaria, sztuki, religie - były, a często nadal są, bardzo zróżnicowane. Różnice te kiedyś ...
Od gości do sąsiadów.
Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej
Seyla Benhabib - feminizm i polityka
Wybrane trzy obszary problemowe: spór o podmiot, sferę publiczną oraz współczesny stan demokracji, są kluczowymi zagadnieniami dla teorii omawianej autorki, ale również znajdują się w centrum zainteresowania współczesn ...
Dobre praktyki samorządów 2009. Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorząd Dobrych Szans.
Konkurs „Jak żyć w przyjaźni?” jest częścią programu edukacyjnego skierowanego do uczniów, nauczycieli a także rodziców. Pozwala wspólnie zastanowić się, jak wspierać i rozumieć niepełnosprawność. Konkurs adresowa ...
Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian
Tom, który prezentujemy Czytelnikom, poświęcony jest problematyce nierówności w dostępie do edukacji i udziału poszczególnych grup społecznych w kształceniu różnego typu i na różnych poziomach w Polsce oraz w in ...
Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety
Na macierzyństwo można patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można je traktować jako rodzaj społecznej instytucji i opisywać w kategoriach skonstruowanych w danej kulturze wzorców związanych z rolą matki. Do pełnienia tej roli dz ...