Publikacje (696)
Wyszukaj tutaj
Uczenie się międzykulturowe.
Pakiet szkoleniowy.
Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)
Publikacja prezentuje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od 1971 roku w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jak również niedyskryminowania. W każdym przypadku przedstawione jest tło, kwestie przedstawione Tr ...
Bieda. Przewodnik dla dzieci.
Skąd bierze się bieda? Czy biedny oznacza gorszy? Jak można pomóc tym, którzy mają mniej od nas? O tych sprawach z reguły nie rozmawia się z dziećmi. My próbujemy. W naszym pierwszym małym przewodniku tłumaczymy, skąd bierze ...
Acting Pro(e)quality.
Quality Standards for Gender Equality and Diversity Training in the EU 2007 - Austria.Germany.Poland.Portugal.Slovakia
Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukcji.
Równouprawnienie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek, orientację seksualną i wiele innych to zobowiązania, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, zaświadczając to treścią Konstytucji RP oraz podpisując szere ...
Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach
„Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” to trzecia publikacja KPH z serii poświęconej edukacji. Wcześniej ukazały się: „Lekcja równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzie ...
Antropologia wobec dyskryminacji
Książka jest przewodnikiem po antropologii antydyskryminacyjnej, badaniach zaangażowanych i w działaniu. Znajdziemy tu etnograficzną analizę zjawisk społecznych (choćby takich jak gentryfikacja czy handel ludzkimi organami) oraz mechanizmó ...
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 18
Orzekanie o niepełnosprawności – regulacje prawne
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 17.
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 16.
Dobra osobiste osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich ochrona
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 15.
Władza rodzicielska a osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 13/14.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w prawie spadkowym
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 12.
Adresy placówek zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych
Sprawni w prawie - Zeszyt 10-11.
Świadczenia rodzinne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 9.
Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemach prawnych wybranych państw świata
Sprawni w prawie - Zeszyt 8.
Sytuacja prawna rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 7.
Korzyści i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 6
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w prawie Unii Europejskiej
Sprawni w prawie - Zeszyt 5
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 4
Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną