Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
The fight against discrimination and the promotion of equality. How to measure progress done.
Przygotowany przez Komisję Europejska raport ma dwa główne cele:• zbudować ramy koncepcyjne ewaluacji postępów w prowadzeniu działań na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz sformułować wnioski i rekomenda ...
Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet
Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb ...
Przyczyny dyskryminacji osób żyjących z HIV: nowe ujęcie teoretyczne i jego implikacje dla edukacji zdrowotnej
W pracy Autorka prezentuje nową koncepcję teoretyczną: model społecznego systemu obronnego, który może być przydatny w wyjaśnianiu fenomenu stygmatu HIV/AIDS oraz postaw i reakcji społecznych wobec osób żyjących z HIV. Autorka dokon ...
Gender mainstreaming active inclusion policies
A gender-based analysis is therefore essential for understanding the extent and form of social exclusion among disadvantaged groups within the population: some disadvantaged groups are numerically dominated by one sex. Many are female dominated, ...
Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego
W ramach „Pracowni Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego“ grupa dwudziestu osób z całego kraju działających zawodowo i wolontariacko na rzecz ochrony praw człowieka wzięła udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych, ma ...
Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities. Toolkit for using EU Structural and Cohesion Funds.
Głównym celem poradnika jest: • zaproponowanie praktycznego narzędzia dla instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących oraz projektodawców przydatnego w przygotowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji program&oacut; ...
Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - szanse i zagrożenia
Okres dorastania i wczesnej dorosłości to czas dużych zmian w życiu człowieka, prowadzących do osiągnięcia osobistej niezależności oraz wzrostu możliwości decydowania o sobie. Samostanowienie ściśle wiąże się ze stopniem kontroli, jaki mamy nad w ...
Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the European Union
Kompendium pokazuje różne rodzaje narzędzi stosowanych w państwach członkowskich, zarówno instrumentów prawnych (prawodawstwo), ekonomicznych i finansowych (ulgi i zachęty) oraz informacyjnych (kampanie podnoszące świadomość) ...
Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu "Ku wzbogacającej różnorodności"
Projekt Ku wzbogacającej różnorodności jest przykładem inicjatywy zrealizowanej przez grupę wolontariuszy wspierających uchodźców w Białymstoku. Osoby te, dostrzegając potrzebę wprowadzania do szkół działań mających na celu u ...
My Rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych.
Broszura jest skierowana do rodziców i rodzin osób LGB, zawiera pytania rodziców lesbijek i gejów, którym trudno jest się pogodzić z orientacją swoich dzieci. Odpowiedzi udzielają rodzice, którzy kiedyś p ...
Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji
Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji to wielowątkowe studium wykorzystujące między innymi wyniki NSP 2002. Zawiera opis sytłacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w społeczeństwie polskim w kontekście zmian ...
Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci
W książce rozpatrywane są opinie dzieci w wieku sześciu i dziesięciu lat na temat osób niepełnosprawnych, uzyskane metodą badań sondażowych oraz metodą indywidualnych przypadków. Badaniom poddano trzy grupy osób: dzieci, ich ...
Oblicza biedy we współczesnej Polsce
Książka jest efektem pracy badaczy różnych środowisk. Współczesne postrzeganie biedy zależy w dużym stopniu od tego, jak postrzegana i mierzona była ona do tej pory. Jednak sytuacja, w której dla wielu polskich obywateli życi ...
Najpierw mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody
Program „Najpierw mieszkanie” (ang. Housing First) został stworzony przez dr Sama Tsemberisa z nowojorskiej organizacji Pathways to Housing Inc. w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jest adresowany do osób bezdomnyc ...
W dniu ich święta. Przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych.
W prezentowanej książce W dniu ich święta. Przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych zaprezentowane zostały analizy, które są rezultatem obszernego fragmentu prac badawczych w projekcie Dyskursywna konst ...
Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Jest to książka w swoim ujęciu oryginalna. Badaniem objęto osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i poddano analizie ich udział w różnych obszarach życia społecznego, starając się uchwycić charakterystyczny dla danej osoby spo ...
Protecting the Human Rights of Injection Drug Users. The impact of HIV and AIDS.
Prawa osób używających narkotyki często są łamana w globalnej "walce z narkotykami". Na całym świecie surowe prawo antynarkotykowe oraz represyjna polityka stosowane są w taki sposób, że łamanie praw osób używających narkotyk ...
Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equality Law.
Raport ten ma dwa główne cele: - określenie sposobu w jaki sposób gromadzone dane statystyczne i inne mogą wspierać proces wdrażania prawa antydyskryminacyjnego oraz - zbadanie w jaki sposób prawo międzynarodowe i europejski ...
MAKING WORK PAY debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.
Raport zawiera przegląd ostatnio przeprowadzonych w 25 krajach UE reform na poziomie krajowym oraz debat politycznych w odniesieniu do polityki "opłacalności pracy" z uwzględnieniem perspektywy równościowej. W raporcie zawarte są ró ...