Publikacje (703)
Wyszukaj tutaj
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.
Poradnik został przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowań (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) związanych z realizacją projektu IW EQUAL <i>Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</i>, ...
Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy dyskryminacja?
SPIS TREŚCI  Rozdział 1. PŁEĆ JAKO KATEGORIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO1.1 Nierówności między płciami jako rezultat stereotypów1.2 Edukacja i socjalizacja a płeć1.3 Współczesna szkoła a problem płci1.3.1 Ukryty program1.3.2 Obra ...
Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.
Wypracowane w Poradniku rozwiązania adresowane są przede wszystkim do osób opiekujących się osobami zależnymi, m.in. małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Mogą być stosowane również przez wsz ...