Publikacje (698)
Wyszukaj tutaj
Scena dla twardziela
W ramach prezentowanego projektu przeszkolona została grupa osób mogąca prowadzić w tym zakresie lokalne działania edukacyjne. Powstał spektakl Teatru Forum pt. „Scena dla twardziela”. Przeprowadzone zostały dwudniowe wars ...
Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego
Wiele współczesnych publikacji i opinii na temat mediów europejskich sugeruje, że to właśnie środki masowego przekazu będą główną siłą formującą tzw. tożsamość europejską i wspomagającą integrację na Starym Kon ...
Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and Discriminatory
Od ataku 11 września w USA, 32% brytyjskich Muzułmanów przyznało, że było dyskryminowanych na lotniskach. Uzbrojeni w pistolety maszynowe policjanci sprawdzali dokumenty 11-latków w niemieckich meczetach. Marokańscy imigranci byli n ...
Zasady Yogyakarty.
Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej
ZASTOSOWANIE INDEKSU ROZBIEŻNOSCI DO POMIARU SEGREGACJI ZE WZGLEDU NA POCHODZENIE NARODOWE
W niniejszym opracowaniu skupiamy się na pomiarze segregacji, to jest, na metodzie oceny stopnia segregacji. Metoda taka jest niezbędna wtedy, gdy chcemy porównać różne zbiorowości pod względem segregacji ze względu na daną cechę lu ...
Społeczny wymiar strategii "Europa 2020": Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej (2011) Streszczenie (28/07/2011)
Komitet Ochrony Socjalnej (polityczne forum dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej) przygotował sprawozdanie za 2011 r. dotyczące społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”. Niniejsza broszura podsumowuje sprawozdanie – ...
Polityka społeczna
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część 1. WPROWADZENIE DO POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg) Polityka jako politykowanie i rządzenie Działy i sprawy polityki Zakres przedmiotowy polityki s ...
Podręcznik szkoleniowy na temat dyskryminacji.
Seminaria podnoszące świadomość w zakresie niedyskryminacji i równości skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej. Perspektywa feministyczna.
SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Sytuacja polskich kobiet w porownaniu z innymi krajami europy Kobieta - między pracą zawodową a rodziną Czy kobiety w Polsce wiedzą, że są dyskryminowane? 2. Równi i równiejsi - analiza debat dot ...
W stronę nowej wielokulturowości
Książka to portret współczesnej Rzeczypospolitej widzianej z perspektywy dzisiejszych „innych”. To opowieść o tych, których (nie) obecność warunkuje istnienie dialogu międzykulturowego w naszym kraju. Publikacja zaprasza ...
The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law Relevance for EU Racial and Employment Equality Directives
Raport prezentuje przegląd regulacji chroniących przed dyskryminacją, tj. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. oraz Europejska Karta Społeczna z 1961 roku, jak również zrewidowana w 1996 r. wersja Karty, która jest gł&oacut; ...
Odszkolnić społeczeństwo
Książka Ivana Illicha Odszkolnić społeczeństwo ukazuje się w Polsce w nowym tłumaczeniu po 34 latach od pierwszego wydania. Dyskutowana na całym świecie, przez progresywnych edukatorów, przez środowiska artystyczne domagające się radykalny ...
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny.
Książka poświęcona jest problematyce rodziny. Pozwala zrozumieć wybrane teorie feminizmu radykalnego, socjalistycznego, cyberfeminizmu i etyki troski. Obrana przez autorkę metoda to odejście od suchego opisu teorii feministycznych na rzecz narrac ...
Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym
Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na ...
Literatura, kultura, tolerancja
Książka ta wynika z konfrontacji dzisiejszego literaturoznawstwa ze współczesnym życiem publicznym. Wydawałoby się, że nauka o literaturze niewiele może mieć wspólnego z ideologią tolerancji czy fanatyzmu, będąc raczej dziedziną neu ...
Extending the Boundaries of Civic Membership. Polish NGOs as Change Agent.
Raport powstał w ramach projektu dotyczącego kwestii kształtowania tożsamości i powiększania się granic UE (Identity Formation and Enlargement). Poruszane są w nim między innymi kwestie zmian na poziomie politycznym i społecznym we współcz ...
Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży, jak przeciwdziałać znęcaniu się.
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla młodzieży. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji na temat zjawiska znęcania się. Szczególnym przedmiotem naszej uwagi będzie przemoc skierowana przeciw uczniom, którzy są gejami lub le ...
Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności
Główne wartości książki to jej wielostronne podejście do problematyki niepełnosprawności, kładące nacisk na znaczenie komponentów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych europejskich propozycji dotyczących wymagań, ...
Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne
Książka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem wprowadzającym w teoretyczne aspekty dziedziny, która stanowi jedną z podstawowych tendencji badawczych we współczesnej humanistyce, zwaną studiami postkolonialnymi