Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Kompetencje międzykulturowe.
Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych
Dobre praktyki nauczycielskie szkoła tolerancji
Dobre praktyki uczestników kursu e-coachingowego Szkoły Tolerancji 2015/2016.
Różnym głosem.
Rodziny z wyboru w Polsce.
Dogmat płci. Polska wojna z gender
Humanista powinien umieć krytycznie spojrzeć także na to, w czym sam bierze udział. Ta książka jest świadectwem umiejętności oddalania i przybliżania »sporu o gender«, który miał swoje symptomy na długo przed medialnymi wystąpi ...
DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA OŚWIATOWEGO DO ZAPISÓW KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Rekomendacje
"W pierwszej kolejności należałoby ujednolić pojęcie „uczeń niepełnosprawny” z zawartą w Konwencji definicją osoby niepełnosprawnej. Pozwoli to na objęcie wsparciem w systemie edukacji i w ramach wczesnego wspomagania r ...
Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach.
Scenariusze zajęć do pracy w szkołach
STOCZNIA KOBIET
Publikacja „Stocznia jest kobietą” składa się z dwóch części złożonych z łącznie dwudziestu tekstów: zarówno wywiadów, tekstów przekrojowych jak i tekstów metodologicznych zbierających doświad ...
Scena dla twardziela
W ramach prezentowanego projektu przeszkolona została grupa osób mogąca prowadzić w tym zakresie lokalne działania edukacyjne. Powstał spektakl Teatru Forum pt. „Scena dla twardziela”. Przeprowadzone zostały dwudniowe wars ...
Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego
Wiele współczesnych publikacji i opinii na temat mediów europejskich sugeruje, że to właśnie środki masowego przekazu będą główną siłą formującą tzw. tożsamość europejską i wspomagającą integrację na Starym Kon ...
Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and Discriminatory
Od ataku 11 września w USA, 32% brytyjskich Muzułmanów przyznało, że było dyskryminowanych na lotniskach. Uzbrojeni w pistolety maszynowe policjanci sprawdzali dokumenty 11-latków w niemieckich meczetach. Marokańscy imigranci byli n ...
Zasady Yogyakarty.
Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej
ZASTOSOWANIE INDEKSU ROZBIEŻNOSCI DO POMIARU SEGREGACJI ZE WZGLEDU NA POCHODZENIE NARODOWE
W niniejszym opracowaniu skupiamy się na pomiarze segregacji, to jest, na metodzie oceny stopnia segregacji. Metoda taka jest niezbędna wtedy, gdy chcemy porównać różne zbiorowości pod względem segregacji ze względu na daną cechę lu ...
Społeczny wymiar strategii "Europa 2020": Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej (2011) Streszczenie (28/07/2011)
Komitet Ochrony Socjalnej (polityczne forum dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej) przygotował sprawozdanie za 2011 r. dotyczące społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”. Niniejsza broszura podsumowuje sprawozdanie – ...
Polityka społeczna
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część 1. WPROWADZENIE DO POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg) Polityka jako politykowanie i rządzenie Działy i sprawy polityki Zakres przedmiotowy polityki s ...
Podręcznik szkoleniowy na temat dyskryminacji.
Seminaria podnoszące świadomość w zakresie niedyskryminacji i równości skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej. Perspektywa feministyczna.
SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Sytuacja polskich kobiet w porownaniu z innymi krajami europy Kobieta - między pracą zawodową a rodziną Czy kobiety w Polsce wiedzą, że są dyskryminowane? 2. Równi i równiejsi - analiza debat dot ...
W stronę nowej wielokulturowości
Książka to portret współczesnej Rzeczypospolitej widzianej z perspektywy dzisiejszych „innych”. To opowieść o tych, których (nie) obecność warunkuje istnienie dialogu międzykulturowego w naszym kraju. Publikacja zaprasza ...
The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law Relevance for EU Racial and Employment Equality Directives
Raport prezentuje przegląd regulacji chroniących przed dyskryminacją, tj. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. oraz Europejska Karta Społeczna z 1961 roku, jak również zrewidowana w 1996 r. wersja Karty, która jest gł&oacut; ...