Bibliografia
Okładla dla

Związki osób tej samej płci w Europie. PrzewodnikAutor/-ka Agata Kwaśniewska , Jakub Lendzion , Paweł Knut
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii
Warszawa, 2015
ISBN978-83-933619-5-3
Liczba stron36
Link do publikacji

Obszar Prawo

Niniejsza publikacja określa podstawowe zasady regulujące możliwość zawierania przez Polaków i Polki jednopłciowych związków partnerskich lub małżeństw za granicą, w państwach europejskich przewidujących możliwość sformalizowania relacji osób tej samej płci.
Sposób prawnego uregulowania tego rodzaju związków w różnych państwach Europy nie jest jednolity. Niektóre z państw (np. Dania, Francja, Hiszpania, Holandia czy Szwecja) zrównały status związków jednopłciowych z małżeństwami osób różnej płci. W pozostałych krajach wprowadzone regulacje przewidują węższy katalog uprawnień przysługujących osobom decydującym się na zawarcie jednopłciowego małżeństwa lub związku partnerskiego.
Szczegółowy opis zasad formalizowania relacji osób tej samej płci w różnych państwach poprzedzony został wskazaniem katalogu dokumentów najczęściej wymaganych przez zagraniczne urzędy do dokonania tego rodzaju czynności. W szczególności, niniejsza publikacja opisuje zasady uzyskiwania (wprowadzonego za pomocą nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego1) dokumentu w postaci zaświadczenia potwierdzającego stan cywilny, niezbędnego dla osoby chcącej zawrzeć za granicą jednopłciowy związek partnerski lub małżeństwo.
W końcowej części publikacji oddzielne miejsce poświęcono zasygnalizowaniu konsekwencji prawnych jakie w świetle polskiego prawa ma zawarcie za granicą jednopłciowego związku partnerskiego lub małżeńskiego.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Najczęstsze wymogi zawarcia związku
Przydatne dokumenty
Zawieranie związków w poszczególnych państwach
Austria
Belgia
Chorwacja
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Malta
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Skutki prawne zawarcia związku przez osoby tej samej płci za granicą