Bibliografia
Okładla dla

Związki homoseksualne. Studium socjologiczneAutor/-ka Dorota Majka-Rostek
Wydawca Wydawnictwo DIFIN,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-7251-919-1
Liczba stron232


Obszar Nauka

W książce ukazano sytuację związków lesbijek i gejów. Potraktowano je jako formy życia rodzinnego, których funkcjonowanie łączy się z przemianami współczesnych społeczeństw, przede wszystkim rozpowszechnieniem się indywidualizmu, związanego z kolei z pojawie­niem się specycznego wzorca osobowości nowoczesnej, konieczności dokonywania wybo­rów, przemian intymności, ryzyka oraz rozwoju technologicznego.
Spojrzenie na homoseksualne związki partnerskie jako na formy życia rodzinnego to stosun­kowo nowa perspektywa socjologiczna. Wiąże się ona z procesami dostosowywania denicji, koncepcji i orientacji naukowych do szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, zainteresowanie zachodnich socjologów procesami konstruowania i funkcjonowania związków homoseksualnych ciągle rośnie. Wyłonił się nowy dyskurs wykraczający poza traktowanie homoseksualizmu w kontekście seksualności i tożsamości, a obejmujący intymność, relacje, związki, homoseksualne rodzi­cielstwo czy prawa partnerskie i małżeńskie. Przemiany sytuacji osób homoseksualnych we współczesnych społeczeństwach obejmują zarówno procesy wzrostu akceptacji społecznej dla związków jednopłciowych, jak i coraz większe możliwości ich prawnej legalizacji. Książka jest interesującą, wstępną eksploracją obszaru związanego z współczesnymi przemianami życia rodzinnego, tworzącymi nowe normy, role i struktury społeczne.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Rozdział 1. Alternatywne formy życia rodzinnego w społeczeństwie nowoczesnym

1. Nowoczesność i jej wpływ na przemiany życia rodzinnego
2. Współczesne modele alternatywne wobec rodziny tradycyjnej
3. Związki homoseksualne jako wyzwanie dla socjologicznych definicji małżeństwa i rodziny

Rozdział 2. Procesy instytucjonalizacji społecznej związków jednopłciowych

1. Legalizacja partnerstw i małżeństw homoseksualnych na świecie
1.1. Rozwój ruchu gejowsko-lesbijskiego jako proces prowadzący do legalizacji związków jednopłciowych
1.2. Historia i specyfika prawnego uznania związków jednopłciowych
1.3. Argumenty za i przeciw legalizacji obecne w dyskursach publicznych społeczeństw zachodnich
2. Związki jednopłciowe w Polsce
2.1. Proces emancypacji polskich gejów i lesbijek
2.2. Krótka historia niezrealizowanych projektów prawnych
2.3. Dyskurs publiczny na temat praw gejów i lesbijek
3. Podstawy społeczne wobec związków homoseksualnych oraz ich legalizacji

Rozdział 3. Związki homoseksualne w perspektywie socjologicznej

1. Socjologia a homoseksualizm – ewolucja podejścia naukowego
1.1. Socjologia na Zachodzie
1.2. Socjologia w Polsce
2. Metodologiczne problemy badań związków gejów i lesbijek
3. Podstawowe obszary badawcze
3.1. Badania demograficzne
3.2. Badania porównawcze związków homoseksualnych i heteroseksualnych
3.3. Postawy wobec monogamii
3.4. Podział ról w związkach jednopłciowych
3.5. Rodziny wychowujące dzieci
3.6. Problemy społecznego funkcjonowania i strategie adaptacyjne związków jednopłciowych

Rozdział 4. Rodzinne i społeczne aspekty funkcjonowania par jednopłciowych

1. Zagadnienia metodologiczne
2. Początki związku, czyli „Jak się poznaliście”?
3. Subiektywne oceny wartości związku
4. Relacje z rodziną
5. Relacje z sąsiadami
6. Relacje w pracy
7. Związki jednopłciowe a język – nazewnictwo dotyczące partnerów
8. Podział obowiązków domowych
9. Strategie finansowe
10. Tacy sami czy różni? Świadomość podobieństw i różnic między swoim związkiem a związkami heteroseksualnymi
11. Spędzanie czasu wolnego i specyfika kręgów towarzyskich
12. Stosunek do legalizacji związku
13. Stosunek do rodzicielstwa oraz możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne
14. Wierność jako fundament relacji
15. Problemy i trudne sytuacje związków

Zakończenie

Bibliografia