Bibliografia
Okładla dla

Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w PolsceRedakcja Elżbieta Tarkowska
Wydawca Typografika,
Warszawa, 2000
Liczba stron275


Oczywiste jest więc, że badając biedę i związane z nią zjawiska w świecie postkomunistycznym, należy sięgać do przeszłości i w niej poszukiwać genezy wielu zjawisk współczesnych, także tych postrzeganych jako nowe. Spojrzenie na obecną biedę w Polsce w szerszej perspektywie czasowej wydaje się ponadto istotnym przyczynkiem do dyskusji na temat społecznego, kulturowego i mentalnego dziedzictwa okresu realnego socjalizmu, co jest sprawą ciągle otwartą i niedostatecznie zbadaną.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
Tarkowska, Bieda, historia i kultura
Elżbieta Tarkowska, Styl życia biednych rodzin w przeszłości i w teraźniejszości: charakterystyka badania

BIEDA DAWNA I OBECNA
Elżbieta Tarkowska, O dawnej i obecnej biedzie w Polsce Elżbieta Tarkowska, Bieda dawna i nowa: historie rodzin
Elżbieta Tarkowska, Bieda popegeerowska
Justyna Laskowska-Otwinowska, Człowiek stary w ubogiej rodzinie polskiej wsi współczesnej

STRATEGIE TRWANIA I RADZENIA SOBIE Z BIEDĄ
Elżbieta Tarkowska, Świat społeczny ludzi żyjących w ubóstwie
Hanna Palska, Ludzie „w opiece". Przyjmowanie darów i zaciąganie długów jako element stylu życia ubogich

KOMENTARZ METODOLOGICZNY
Krystyna Lutyńska, Bieda w rodzinie. Psychologiczny, społeczny i kulturowy kontekst wywiadów z przedstawicielami trzech pokoleń

ZAKOŃCZENIE
Elżbieta Tarkowska, W stronę polityki społecznej
ANEKS: WYWIADY I HISTORIE RODZIN
Elżbieta Tarkowska (opracowanie i redakcja), „Żadnego dzieciństwa nie miałam". Bieda w czasach PRL
Hanna Palska, Joanna Sikorska, „Żadnych, żadnych możliwości...
Nie ma wyjścia z tej sytuacji..." Wielkomiejska bieda, uzależnienie i niemoc
Hanna Palska, „Mnie się pogmatwało w tym pijanym moim życiu, pozagubiało..." Biografia „skrócona" bezdomnego alkoholika
Bibliografia