Bibliografia
Okładla dla

Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszyAutor/-ka Oliver Sacks
Wydawca Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań, 1998
ISBN978-83-7506-739-2
Liczba stron256


Obszar Edukacja

[Język migowy] jest, w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji; to język, dla którego ani natura, ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą. Ci, którzy nie znają języka migowego, nie potrafią zrozumieć,1 jak ogromne możliwości daje on niesłyszącym, jak wielki jest jego wpływ na umysły i życie społeczne ludzi pozbawionych słuchu, jego roli jako nośnika myśli do tych, którzy w przeciwnym razie pozostawaliby w ciemności. Nie mogą też zrozumieć przywiązania głuchych do swojego języka. Tak długo, jak na naszej planecie będzie choć dwoje niesłyszących, którzy będą się porozumiewać, język migowy będzie istniał.
(z Przedmowy)