Bibliografia


Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla młodzieży. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji na temat zjawiska znęcania się. Szczególnym przedmiotem naszej uwagi będzie przemoc skierowana przeciw uczniom, którzy są gejami lub lesbijkami albo są postrzegani jako geje lub lesbijki.

Znęcanie się każdego rodzaju, to nie dziecięca gra, żart lub błahostka. Znęcanie się nie jest „normalne”. Nikogo nie wzmacnia, nie pomaga nikomu dorosnąć i nie może być usprawiedliwiane w żaden sposób. Dlatego też nie wolno nam udawać, że nic złego się nie dzieje!

Podręcznik ten został przetłumaczony na język angielski, włoski, polski i hiszpański.

Projekt Schoolmates jest inicjatywą Arcigay (Włochy), Wiedeńskiego Antidiskriminierungsstelle für Gleichgeschlechtliche Lebensweisen (Austria), Kampanii Przeciw Homofobii (Polska) i Colegas (Hiszpania). Projekt został wsparty przez Komisję Europejską w ramach Programu Daphne II. Założeniem projektu jest dostarczenie uczniom i personelowi szkolnemu wiedzy i narzędzi w celu zapobiegania i zwalczania słownej, fizycznej i psychicznej przemocy wobec kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób homoseksualnych lub postrzeganych jako homoseksualne. Projekt był realizowany jednocześnie w Bolonii i Modenie (Włochy), Wiedniu (Austria), Warszawie (Polska) i Madrycie (Hiszpania).
(ze Wstępu do Publikacji)