Bibliografia

Niniejszy podręcznik został stworzony w ramach projektu Schoolmates koordynowanego przez Arcigay wraz z partnerami: austriackim Wiener Antidiskriminierungsstelle Für Gleichgeschlechtliche Lebensweisen miasta Wiednia i polską Kampanią Przeciw Homofobii (KPH), przy współudziale hiszpańskiego stowarzyszenia Colegas. Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Daphne II.

Zadaniem podręcznika jest dostarczenie informacji, pomysłów i praktycznych narzędzi nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkół tak, aby byli oni w stanie zapobiegać i reagować na przemoc w szkołach. Szczególnym, ale nie jedynym przedmiotem naszej uwagi, będzie przemoc wywołana homofobią (przemoc skierowana przeciwko uczniom, którzy są lub uchodzą za osoby homoseksualne). Przemoc, o której mowa w niniejszej broszurze, to przemoc stosowana przez osoby uważane za silniejsze wobec osób postrzeganych jako słabsze i dlatego ta broszura tyczy również przemocy wywołanej rasizmem, antysemityzmem czy seksizmem. Nie ma znaczenia motyw, jakim kieruje się sprawca – czy będą to uprzedzenia względem osób homoseksualnych, czy o innym kolorze skóry, czy innego wyznania: mechanizm prowadzący do znęcania się sprawcy nad ofiarą jest taki sam.
(ze Wstępu do Publikacji)