Bibliografia
Okładla dla

Zalecenia dla organizatorów imprez masowych - Bezpieczeństwo kobietAutor/-ka Agnieszka Kaim
Wydawca Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”,
2012
Liczba stron6


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc , Seksizm

"Organizujesz imprezę masową? Zapraszamy Cię do zapoznania się z rekomendacjami, w jaki sposób przy
planowaniu imprezy moŜna uwzględnić przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza na tle seksualnym.(...)
Pierwszym krokiem w stronę przeciwdziałania przemocy seksualnej może być umieszczenie
treści potępiających molestowanie w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ)
na stronie imprezy i w regulaminie uczestnictwa."
(fragment)