Bibliografia
Okładla dla

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowiekaAutor/-ka Ellie Keen , Mara Georgescu
Redakcja Rui Gomes
Wydawca Rada Europy Koalicja przeciwko mowie nienawiści
Warszawa, 2015
ISBN978-83-62338-54-2
Liczba stron247


Obszar Edukacja

Publikacja zawiera 21 scenariuszy dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek do pracy z młodzieżą w wieku 13-18 lat, z możliwością dostosowania dla innych grup wiekowych. Scenariusze dotyczą przeciwdziałaniu mowie nienawiści skierowanej wobec m. in. mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, LGBTQ*, kobiet, osób z niepełnosprawnościami.

Cele podręcznika:
  • korzystające osoby są bardziej świadome, czym jest mowa nienawiści w Internecie i poza nim, z czego wynika i co może powodować;
  • mowa nienawiści jest w mniejszym stopniu akceptowalna, a korzystające osoby częściej na nią reagują (bo wiedzą jak);
  • osoby korzystające są wrażliwsze i dzięki temu bardziej skłonne do wyrażania solidarności z osobami dotkniętymi mową nienawiści w Internecie i poza nim;
  • osoby korzystające bardziej odpowiedzialnie i świadomie korzystają z Internetu i mediów.
 

Polska edycja podręcznika stworzonego przez Radę Europy dla celów Kampanii „Bez nienawiści” została opracowana i wydana przez Fundację Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. w ramach Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce odbędzie się 10 dwudniowych szkoleń dla osób, które doskonalą pracę nauczycieli/ek i szkół, wspierających korzystanie z publikacji. Ponad 200 osób otrzyma szerszy kontekst mowy nienawiści, pozna przyczyny, skutki i statystyki jej funkcjonowania, będzie miało okazję do poznania i analizy zaproponowanych scenariuszy i możliwości ich projektowego rozszerzenia. Podczas szkolenia zostaną pokazane narzędzia i doświadczenia europejskiej i polskiej Kampanii „Bez nienawiści”. Celem szkoleń jest lepsze przygotowanie osób doskonalących pracę nauczycieli/ek i szkół, uwrażliwienie na problem mowy nienawiści, poznanie grup nią dotykanych, zachęta i przykłady aktywnego przeciwdziałania mowie nienawiści i jej skutkom.

Film z premiery polskiego tłumaczenia "Zakładek":