Bibliografia
Okładla dla

Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w Polsce.Autor/-ka Henryk Domański
Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa, 1999
ISBN83-87632-24-4
Liczba stron152


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI
Rozdział I. Czy pozytywny stosunek do pracy zawodowej kobiet świadczy o nowoczesności?
Przeciwko mistycyzmowi kobiety - Betty Friedan
Mistycyzm kobiety - na przykład De Tocqueville
Głos samych kobiet - za aktywizacją
Trzy znaki zapytania

Rozdział II. Praca zawodowa i obowiązki rodzinne
Aktywność zawodowa
Segregacja do stanowisk kierowniczych
Zarobki
Pozycja w rodzinie
Płeć jako klasa społeczna?

Rozdział III. Nierówności płci w świadomości kobiet w Polsce
Czy kobiety wiedzą, że jest im gorzej?
Czy po upadku komunizmu szanse awansu kierowniczego kobiet wzrosły?
Poczucie niższości a preferowany model stosunków

Rozdział IV. Które społeczeństwa mają tradycyjny stosunek do roli kobiet?
Zasięg tradycjonalizmu
Poświęcenie dla dzieci i pragmatyzm
Ambiwalencja postaw

Rozdział V. Co zwiększa poparcie dla aktywności zawodowej kobiet?
Status społeczny: poziom wykształcenia i dochody
Inne wyznaczniki pozycji społecznej
Stosunek do aborcji, kontaktów pozamałżeńskich i homoseksualizmu
Dzieci i małżeństwo
Konkluzje

Rozdział VI. Czy mężczyźni dobrowolnie wychodzą z gry?
Konkluzje. O „fałszywej »świadomości kobiet«”