Bibliografia
Okładla dla

Zadania rodziny i szkoły: od samodzielności dziecka do efektywności pracownikaAutor/-ka Anna I. Brzezińska
Wydawca Wydawnictwo SWPS,
Warszawa, 2007
ISBN978-83-89281-33-3
Liczba stron167
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Książka wyszła w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp - Anna Izabela Brzezińska

1. Między sprawnością a niepełnosprawnością - Anna Izabela Brzezińska
1.1. Punkt wyjścia: słowa kreują rzeczywistość
1.2. Przyczyny i skutki niepełnosprawności dla dziecka i jego rodziny
1.3. Wymagania a wsparcie w rodzinie dziecka z ograniczona sprawnością
1.4. Styl wychowania w rodzinie a rozwój dziecka

2. Dziecko - rodzina - niepełnosprawność - Kamil Sijko

3. Dziecko - edukacja - niepełnosprawność - Karolina Smoczyńska

Część I. Drogi rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania
4. Rozwój i wychowanie dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - Małgorzata Ohme
4.1. Wprowadzenie i Pan Kuleczka
4.2. Rodzi się dziecko i co dalej...
4.2.1. Z perspektywy rodziny
4.2.2. Z perspektywy dziecka
4.2.2.1. Rozwój motoryczny
4.2.2.2. Rozwój poznawczy
4.2.2.3. Rozwój emocjonalny i społeczny
4.3. Niepełnosprawność jako czynnik uszkadzający proces rozwoju
4.3.1. Rodzice wobec niepełnosprawności dziecka
4.3.2. Niepełnosprawność a relacje między rodzicami
4.3.3. Niepełnosprawność a matka dziecka
4.4. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: wsparcie czy izoalcja?
4.5. Podsumowanie i Pan Kuleczka

5. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym - Anna Resler-Maj
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
5.3. Niepełnosprawność jako czynnik uszkadzający proces rozwoju
5.4. Edukacja dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym
5.5. Rodzaje i wpływ wsparcia na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
5.5.1. Wsparcie ze strony rodziny
5.5.2. Rola rodziny w kształtowaniu się podstaw tożsamości w dzieciństwie
5.5.3. Wsparcie ze strony instytucji - przedszkola
5.5.4. Zabawy wspierające rozwój
5.6. Podsumowanie: najważniejsze czynniki wspierające i zakłócające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

6. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym - Radosław Kaczan
6.1. Wprowadzenie
6.2. To już wiemy, czyli co zabiera ze sobą przedszkolak stając się gotowym do wejścia w rzeczywistość szkolną
6.3. Rozwój w okresie szkolnym, czyli o tym, co zmienia się w życiu dziecka
6.3.1. Osobowość dziecka w wieku szkolnym
6.3.2. Myślenie i uczenie się w wieku szkolnym
6.3.3. Relacje z innymi ludźmi i samoocena dziecka
6.3.4. Życie emocjonalne w wieku szkolnym
6.4. Niepełnosprawność w okresie szkolnym
6.4.1. Niepełnosprawność a relacje z rówieśnikami
6.4.2. Niepełnosprawność a nauka w szkole
6.5. Konteksty rozwoju dziecka niepełnosprawnego w okresie szkolnym i ich rola we wspieraniu jego rozwoju
6.5.1. Rola i zadania rodziny dziecka w okresie szkolnym
6.5.2. Rola i zadania rówieśników
6.5.3. Rola i zadania szkoły
6.6. Podsumowanie: najważniejsze czynniki wspierające rozwój w okresie szkolnym

7. Rozwój i wychowanie nastolatka - Mateusz Wiliński
7.1. Wprowadzenie: z czym Twoje dziecko wkracza w okres dorastania?
7.2. Na czym polega rozwój w okresie dorastania?
7.3. Trud dorastania
7.4. Niepełnosprawność jako czynnik uszkadzający proces rozwoju
7.4.1. Ograniczony wybór drogi życiowej u osoby niepełnosprawnej
7.4.2. Obraz siebie - niepełnosprawność jako źródło braku akceptacji własnej osoby
7.4.3. Lęk opiekunów - zagrożenie dla osoby niepełnosprawnej
7.4.4. Utożsamienie się ze swoją niepełnosprawnością
7.5. Rodzaje wsparcia i jego wpływ na rozwój dziecka niepełnosprawnego w okresie dorastania
7.5.1. Rola zaangażowania opiekuna
7.5.2. Znaczenie grupy odniesienia
7.5.3. Znaczenie stawiania odpowiednich wymagań
7.5.4. Znaczenie jakości oferty społecznej
7.5.5. Znaczenie rozbudzania refleksji
7.6. Podsumowanie: od czego zależy uformowanie się tożsamości u niepełnosprawnego nastolatka?

Część II. Problemy dzieci i młodzieży z różnymi ograniczeniami sprawności
8. Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków niewidzących i niedowidzących -
Magdalena Muszalska
8.1. Podstawowe sprawy
8.2. Zabawa i nauka w trakcie zabawy - jak pomóc dziecku z dysfunkcją widzenia oswajać i poznawać to, co dotąd nieznane?
8.3. Jak najlepiej nawiązać kontakt z dzieckiem i wspólnie z nim poznawać świat?
8.4. Jakie to proste! A jak może ułatwić życie...
8.5. Uwagi na koniec

9. Wspomaganie rowoju dzieci i nastolatków niesłyszących i niedosłyszących -
Aleksandra Pauszek
9.1. Podstawowa sprawa: Mów do mnie...
9.2. Dziwny jest ten świat... - jak oswoić świat niesłyszącego dziecka?
9.3. Ja też chcę mieć kolegów...
9.4. Dziecko niesłyszące - pełnoprawny członek rodziny

10. Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością ruchową -
Mateusz Wiliński
10.1. Podstawowe sprawy
10.2. Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu radzić sobie z problemami w poruszaniu się?
10.3. Jak budować samodzielność dziecka?
10.4. Jak pomóc dziecku pracować z własnym ciałem?

11. Wspomaganie rowoju dzieci i nastolatków przewlekle chorych - Beata Ziółkowska
11.1. Co znaczy chorować przewlekle?
11.2. Jak wygląda sytuacja psychologiczna dziecka chorego chronicznie?
11.3. W jaki sposób możemy wspierać rozwój chorych dzieci i ich rodzin?

Zakończenie - Anna Izabela Brzezińska

Literatura
Noty o autorach