Bibliografia
Okładla dla

Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce.Autor/-ka Marzena Lizurej , Monika Baer
Wydawca Oficyna Wydawnicza Arboretum,
Wrocław, 2007
ISBN 83-60011-54-0
Liczba stron286


Obszar Nauka

SPIS TREŚCI

Monika Baer, Marzena Lizurej,
Z odmiennej perspektywy. Pomiędzy studiami gejowsko-lesbijskimi a studiami queer. Wprowadzenie

Marzena Lizurej,
Między teorią queer a praktyką queer, czyli co to znaczy, że jesteśmy różni

Jacek Kochanowski,
Podmiotowa i przedmiotowa polityka queer. Zarys problematyki

Anna Gruszczyńska,
Homo-obywatel maszeruje. Strategie mniejszości seksualnych w przestrzeni publicznej

Darek Balejko,
Krytyczna analiza dyskursu - homofobia w szponach nauki

Monika Baer,
W poszukiwaniu (nie)tożsamości. Kilka uwag na temat praktyki queer w akademickimi dyskursie aktywistycznym

Patrycja Pogodzińska,
Ewolucja przepisów antydyskryminacyjnych w systemie Unii Europejskiej a sytuacja mniejszości seksualnych w polskim prawie

Michał H. Chruszczewski,
Pomimo homofobii

Alina Łysak,
O braku poradnictwa dla lesbijek w Polsce

Dorota Majka-Rostek,
Role genderowe w związkach jednopłciowych

Lena Magnone,
Rewolucja psychotyków, czyli co zostało z Lacana w queer theory?

Marcin Wilk,
Historia literatury (homoseksualnej) jako prowokacja

Błażej Warkocki,
Lustro lustrem. Notatki o możliwościach współczesnej polskiej pśzji lesbijskiej (głównie na przykładzie twórczości Izabeli Filipiak)

Bartłomiej Lis,
Śmiech jako narzędzie normalizacji oraz strategia oporu. Rzecz o subwersywności komizmu w Little Britain