Bibliografia
Okładla dla

Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecieAutor/-ka Pippa Norris , Ronald Inglehart
Wydawca Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa, 2009
ISBN83-06-02952-6
Liczba stron242


Przesłanki Płeć

Wiek dwudziesty przyniósł głębokie zmiany w tradycyjnych rolach płci. Siła tych zmian jest inna w społeczeństwach bogatych i biednych, inna w pokoleniach młodszych i starszych. Autorzy Wzbierającej fali, słynny socjolog wartości Ronald Ingelhard i politolog Pippa Norris, próbują wyjaśnić, jak modernizacja zmieniła kulturowe nastawienie do równouprawnienia płci. Przechodząc od państw biednych do bogatych, od agrarnych do postindustrialnych porównują wzajemne relacje płci na całym świecie. Wzbierająca fala to lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą zrozumieć zagadnienia polityki porównawczej, socjologii polityki, nauki o opinii publicznej, zachowaniach politycznych i rozwoju politycznym.
(fragment)


SPIS TREŚCI

Część I. Przyczyny wzbierającej fali równouprawnienia płci
Rozdział 1. Wyjaśniając wzbierającą falę równości płci
Wzrost gospodarczy a rozwój człowieka
Rola państwa: prawa człowieka, reformy prawne i instytucje polityczne
Bariery kulturowe
Modernizacja społeczeństwa z zmiana kulturowa
Struktura porównawcza
Struktura książki

Rozdział 2. Od tradycyjnego podziału ról do równości płci
Badania poparcia dla równouprawnienia płci
Porównania ponadnarodowe
Analiza kohort i wymiany pokoleń
Porównania w obrębie społeczeństw
Wnioski

Rozdział 3. Religia i sekularyzacja a równość płci
Utrata wiary?
Liberalizacja seksualna
Wpływ wyznania i religijności na równouprawnienie płci
Wnioski i dyskusja

Część II. Konsekwencje wzbierającej fali równouprawnienia płci
Rozdział 4. Różnica płci w decyzjach wyborczych i opinii publicznej
Założenia teoretyczne
Rozwojowa teoria odwrócenia sympatii politycznych płci
Ideologia a zachowania wyborcze
Wyjaśnienie odwrócenia sympatii politycznych płci
Wnioski i dyskusja

Rozdział 5. Aktywizm polityczny
Teorie aktywizmu politycznego
Wymiary aktywizmu politycznego
Wyjaśnienie aktywizmu politycznego
Wnioski

Rozdział 6. Kobiety na stanowiskach przywódczych
Bariery napotykane przez kobiety w sferze życia publicznego
Stosunek do przywództwa politycznego kobiet
Powiązanie kulturowo uwarunkowanych postaw i pozycji kobiet w parlamencie
Bariery kulturowe, instytucjonalne i społeczne na drodze do parlamentu
Przemiany pokoleniowe a wartości
Wnioski: implikacje zmian