Bibliografia
Okładla dla

WykluczenieAutor/-ka Julien Damon
Wydawca Wydawnictwo Oficyna Naukowa,
Warszawa, 2012
ISBN978-83-7737-031-5
Liczba stron144


Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Pojęcie wykluczenia wywołuje niejasności, dyskusje i pytania. Tą samą nazwą można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złe warunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej, upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bez dokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych i zamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne.
Wykluczenie w znaczeniu ogólnym lub zdefiniowane jako społeczne czy miejskie jest mylone z biedą, ubóstwem, izolacją, segregacją, upośledzeniem, dyskryminacją, brakiem. Ponieważ może ono w sposób ekstremalny oznaczać wszelką nierówność albo różnicę, poszerza się je na rozproszone problemy i niejednorodne populacje. Skądinąd ta wielość powoli została narzucona dyskursom, a także prawu. Polityka publiczna nie zajmuje się już wykluczeniem, lecz podejmuje problem wykluczeń.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

  • Rozdział pierwszy. Bogactwo i ubóstwo pojęcia "wykluczenie"
  • Rozdział drugi. Walka z wykluczeniem i kompleks biurokratyczno-opiekuńczy
  • Rozdział trzeci. W stronę "racjonalnego socjału"?