Bibliografia
Okładla dla

Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny.Autor/-ka Dorota Pankowska
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 2005
ISBN83-60083-23-1
Liczba stron280


Obszar Edukacja
Przesłanki Płeć

Szkoła jest miejscem, które kształtuje osobowości i tożsamości naszych dzieci. Często jednak wzmacnia społeczne nierówności i dyskryminację obecną w społecznym życiu. Każdemu zależy, by z takimi niechcianymi zjawiskami walczyć. Autorka książki podpowiada, jak wychowywać dzieci, by stały się one osobami tolerancyjnymi, umiejącymi w sobie i w innych szanować człowieka.
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
•Wstęp

CZĘŚĆ I. METODYKA PRACY WYCHOWAWCZEJ
Rozdział 1 Program edukacyjny ''Płeć i rodzaj - role, stereotypy, tożsamość''
Założenia, cele i treści programu
Konstruowanie własnych programów
Metodyka prowadzenia zajęć
Struktura ćwiczeń i zadań

Rozdział 2 Ewaluacja programów edukacyjnych
Pojęcie ewaluacji. Cele i przedmiot ewaluacji
Metody i narzędzia badań ewaluacyjnych

CZĘŚĆ II. ĆWICZENIA I ZADANIA
Rozdział 3 Role i stereotypy
Załącznik 1. Stereotypy płciowe
Załącznik 2. Trzy społeczeństwa
Załącznik 3. Zachowania agresywne

Rozdział 4 Socjalizacja i tożsamość
Załącznik 4. Jak zareagowaliby Twoi rodzice, gdybyś... (I)
Załącznik 5. Jak zareagowaliby Twoi rodzice, gdybyś... (II)
Załącznik 6. Tekst piosenki
Załącznik 7. Nieoczekiwana zmiana płci
Załącznik 8. Zakresy samooceny
Załącznik 9. Lista cech

Rozdział 5 Dyskryminacja i seksizm
Załącznik 10. Przejawy seksizmu
Załącznik 11. Gdyby w Polsce
Załącznik 12. Karta ''Sytuacje''
Załącznik 13. Dowcipy

Rozdział 6 Partnerstwo i samorealizacja
Załącznik 14. Budżet czasu matki/ojca
Załącznik 15. Lista cech

Rozdział 7 Stereotypy a rzeczywistość
Badania i eksperymenty uczestników
Projekty uczestników
Załącznik 16. Arkusz obserwacyjny
Załącznik 17. Dyskusja
Bibliografia
Słowniczek podstawowych pojęć
Indeks ćwiczeń