Bibliografia
Okładla dla

WYBIERZ RÓŻNORODNOŚĆ. PROMOWANIE POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W ORGANIZACJI, SZKOLE I MIEJSCU PRACYRedakcja Anna Kamińska
Wydawca Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo",
Mikuszewo, 2007
ISBN978-83-60858-08-0
Liczba stron119


Publikacja jest ona oparta na tłumaczeniu i adaptacji podręcznika Making a Difference. Training materials to promote diversity and tackle discrimination, wydanego przez Save the Children – międzynarodową organizację prowadzącą działalność na rzecz poprawy sytuacji dzieci i młodzieży. Zadaniem tej publikacji jest nauczenie osób pracujących w programach realizowanych przez organizacje pozarządowe uwzględniania w swoich działaniach perspektywy różnorodności i promowania postaw antydyskryminacyjnych. Co to tak naprawdę znaczy?

Większość organizacji zajmujących się pracą z osobami wykluczonymi i grupami dyskryminowanymi postrzega swoich beneficjentów i beneficjentki przez pryzmat jednej, określonej, obciążonej cechy i koncentruje się na niej, jako źródle i przyczynie nierównego traktowania. Zapomina się często, że każdy człowiek podlega wielu wpływom, wchodzi w różne relacje i w efekcie może doznawać wielokrotnej dyskryminacji – w zależności od tego, jakie stereotypy i uprzedzenia dominują w określonym środowisku.
(z Przedmowy do wydania polskiego)

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa do wydania angielskiego
Wprowadzenie do materiałów szkoleniowych

Część I – Ćwiczenia budujące świadomość

- Ćwiczenie – Wprowadzenie do sesji szkoleniowe
- Ćwiczenie – Kim jesteś?
- Ćwiczenie – Linia władzy
- Ćwiczenie – Co oznacza ten żargon?
- Ćwiczenie – Zgadzam się – nie zgadzam
- Ćwiczenie – Jak wiele tych tematów?!
- Ćwiczenie – Osobiste doświadczenie dyskryminacji
- Ćwiczenie – Władza jako źródło dyskryminacji
- Ćwiczenie – Gra w etykietki
- Ćwiczenie – Opresja

Część II – Ćwiczenia z zakresu oceny i analizy

- Ćwiczenie – Reklamując różnorodność
- Ćwiczenie – Bariery
- Schemat podejścia opartego na analizie barier/rozwiązań
- Narzędzia do analizy określonych problemów
- Ćwiczenie – Rozwiązania i strategie
- Ćwiczenie – W środku, jednak wciąż na zewnątrz

Część III – Planowanie działań

- Ćwiczenie – Schemat planowania działań
- Ćwiczenie – Nie jesteś sam, nie jesteś sama

Część IV – Zbieranie i weryfikowanie informacji

- Ćwiczenie – Podejrzany autobus
- Ćwiczenie – Album ze zdjęciami