Bibliografia

Dlaczego w interesie społecznym leży równouprawnienie kobiet? Dlaczego należy o nie walczyć, tak jak walczono z innymi wielkimi dyskryminacjami w historii? Istnieje wiele poważnych raportów na ten temat. Zależało nam jednak, aby zawarte w nich dane oraz argumenty zostały opisane przystępnym językiem, a następnie dotarły do szerszej publiczności.

W pracach nad koncepcją książki uczestniczyli: Henryk Domański, Anna Dzierzgowska, Małgorzata Fuszara, Ewa Lisowska, Radosław Markowski, Lidia Ostałowska, Piotr Pacewicz, Aleksander Smolar, Agata Szczęśniak, Magdalena Środa, Eleonora Zielińska oraz Agnieszka Graff, Joanna Piotrowska i Irena Wóycicka, które nie tylko pomagały nam w realizowaniu całego zamierzenia, ale później także uważnie recenzowały przygotowywaną publikację.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Przedszkole, czyli grzeczna Ewcia i męski Adaś
Ewka chodzi do szkoły
Ewa idzie na studia
Ewa pracuje. Za darmo
Ewa w kwiecie wieku
Ewa na emeryturze