Bibliografia

Wyniki badań poświęconych genderowemu aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej. Analiza, oparta na porównawczych, międzynarodowych badaniach przeprowadzonych w latach 2002-2005 w Polsce i Czechach, dotyczy indwidualnych historii i opinii kobiet, polityków i przedstawicieli UE zaangażowanych w proces negocjacji. Jest unikalną dokumentacją procesu kształtowania się ponadnarodowej przestrzeni politycznej i udostępnienia jej kobietom. Opisuje ona proces wyjścia politycznej aktywności kobiet poza sztywno ustalony i zdominowany przez mężczyzn dyskurs polityczny. Mimo że Unia Europejska, nie dostarcza twardych narzędzi politycznych pozwalających zagwarantować równy udział kobiet i mężczyzn w życiu politycznym, jest ona źródłem dyskursu umożliwiającego sformułowanie lokalnych problemów kobiet w Polsce w języku ponadnarodowych praw kobiet.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Kobiety w ponadpaństwowych przestrzeniach politycznych. Współczesne debaty, spory i konteksty
Magda Grabowska, Joanna Regulska
Aktywna podmiotowość kobiet w kontekście transformacji przestrzeni politycznej
Równość płci czy różnica płci: współczesne spory wokół feministycznej tożsamości
Polityka reprezentacji: międzynarodowy feminizmi polskie organizacje kobiece
Transnacjonalizm, demokracja europejska i polski ruch kobiecy
Bibliografia
Metodologia badań
Joanna Regulska
Wybór przypadków
Metoda badań
Badania i analiza wyników
Bibliografia
(Re)negocjowane tożsamości. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na relacje w ramach ruchu kobiecego w Polsce
Joanna Mizielińska
Odrobina historii
Typologia organizacji kobiecych versus ich samodefiniowanie
Negocjowane tożsamości: wpływ UE na relacje między NGO-sami. Strategie walki i kooperacji
Bibliografia
Relacje między kobiecymi organizacjami pozarządowymi a politykami w okresie akcesji do Unii Europejskiej
Małgorzata Fuszara
Problem spadku, czyli kilka uwag o wpływie przeszłości na obecne relacje państwo – kobiece organizacje pozarządowe
Opozycja, współpraca czy “przenikanie się” sfer
Czy kobieceNGO-sy prowadzą działalność polityczną? Opinie działaczek kobiecych organizacji o swojej działalności
Zinstytucjonalizowane formy współpracy
Zinstytucjonalizowane formy kontroli
Typy relacji między organizacjami pozarządowymi a politykami
Współpraca z administracją na szczeblu centralnym i lokalnym
Wzajemna krytyka
Zakończenie
Bibliografia
Polskie organizacje kobiece w procesie tworzenia ponadpaństwowych przestrzeni politycznych w Unii Europejskiej
Magda Grabowska, Joanna Regulska
Europejska przestrzeń polityczna – szansa dla kobiet?
Kształtowanie ponadpaństwowych przestrzeni politycznych
Kształtowanie się europejskiej tożsamości kobiet: Europejskie Lobby Kobiet (EWL)
Nowe formy ponadpaństwowego lobbingu
Nowa przestrzeń polityczna: Czy oczekiwania zostały spełnione
Bibliografia
Zakończenie
Małgorzata Fuszara, Magda Grabowska, Joanna Mizielińska, Joanna Regulska
Noty o autorkach