Bibliografia
Okładla dla

Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Przewodnik dla firmAutor/-ka praca zbiorowa
Wydawca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa, 2014
ISBN978-83-60539-05-7
Liczba stron72
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Głównym celem Przewodnika jest wsparcie firm i ich działów personalnych w dążeniu do osiągnięcia równowagi płci w strukturach decyzyjnych. Cele szczegółowe to:

  • dostarczenie wiedzy i merytorycznych argumentów niezbędnych do przekonania zarządu/zespołu do podejmowania działań równościowych;
  • wskazanie na praktyczne aspekty wprowadzania działań równościowych: od czego zacząć, jakie możliwe działania można podjąć, jak robią to inne firmy;
  • przedstawienie gotowych narzędzi ułatwiających wdrażanie nowych i kontynuację dotychczas realizowanych działań równościowych.


SPIS TREŚCI
Przewodnik w pigułce

Część I. Fakty i argumenty
1. Jak jest: prawo, dane statystyczne i kontekst kulturowy
∙∙Prawo
∙∙Dane statystyczne
∙∙Kontekst kulturowy
2. Może być lepiej: różnorodność a korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne
∙∙Różnorodność jako wartość
∙∙Korzyści ekonomiczne
∙∙Korzyści pozaekonomiczne

Część II. Równość szans w praktyce
1. Od czego zacząć: plan działań równościowych
2. Co można zrobić: rodzaje działań równościowych
∙∙Strategia firmy
∙∙Rekrutacja i selekcja pracowników/pracownic
∙∙Zarządzanie talentami
∙∙ Indywidualny plan rozwoju zawodowego
∙∙Program mentoringu
∙∙Coaching
∙∙Ocena wyników pracy pracowników/pracownic
∙∙Zarządzanie wynagrodzeniami
∙∙Rozwiązania ułatwiające godzenie obowiązków zawodowych i prywatnych
∙∙System zgłaszania nieprawidłowości w firmie
∙∙Bilans kapitału ludzkiego
∙∙Kultura organizacyjna firmy
3. Jak robią to inni: dobre praktyki firm

Część III. Narzędziownik
1. Otwarcie na zmiany: scenariusz szkolenia równościowego
2. Diagnoza sytuacji: narzędzie do oceny firmy pod kątem równości szans
3. Pomoc na drodze do równości szans: wykaz dołączonych narzędzi i materiałów
Na zakończenie
Wykaz materiałów