Bibliografia

Wejdź w moje buty – warsztat łamania stereotypów. Raport z badań i warsztatówWydawca Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Warszawa, 2010
Liczba stron24
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Wiek

Celem projektu była identyfikacja tych stereotypów i przeprowadzenie warsztatów, podczas których pracodawcy, pracownicy i osoby bezrobotne wspólnie pracowali nad wyjaśnieniem źródeł tych uprzedzeń i sposobami zmniejszenia ich wpływu na zatrudnianie osób młodych i starszych.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie
 • Skala uprzedzeń i stereotypów związanych z wiekiem pracownika na rynku pracy w Polsce
 • Problemy w badaniu zjawiska dyskryminacji związanej z wiekiem
 • Przejawy dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy
 • Dyskryminacja ze względu na wiek na etapie rekrutacji kandydata/tki do pracy
 • Ogłoszenia o pracę 
 • Rozmowy kwalifikacyjne 
 • Dyskryminacja ze względu na wiek podczas trwania stosunku pracy
 • Dyskryminacja ze względu na wiek w zakresie rozwiązywania stosunku pracy
 • Źródła i mechanizmy dyskryminacji
 • Ageizm – stereotyp związany z wiekiem
 • Projekt – wyniki badania
 • Działania zrealizowane w projekcie „Wejdź w moje buty – warsztat łamania stereotypów”
 • Rezultaty badań 
 • Dyskryminacja w procesie rekrutacji 
 • Przejawy dyskryminacji w sytuacji pracy 
 • Przyczyny dyskryminacji 
 • Korzyści dla firmy związane z zatrudnianiem osób po 50 r.ż.
 • Efekty ujemne dla firmy związane z zatrudnianiem osób po 50 r.ż.
 • Czego młodzi pracownicy mogą się nauczyć od starszych, a starsi od młodych?
 • Co można zrobić, aby ograniczyć nierówne traktowanie pracowników ze względu na wiek?
 • Podsumowanie 
 • Rekomendacje do działania