Bibliografia

"Przygotowana publikacja jest wyborem ćwiczeń, wykładów, symulacji stworzonych lub zaadaptowanych na potrzeby kształcenia pracowników służb społecznych pracujących z migrantami, słuchaczy Studiów Podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy”. Zajęcia kierowane były do osób z wyższym wykształceniem, pracujących na co dzień z obcokrajowcami doświadczającymi trudności w integracji ze społeczeństwem polskim, w szczególności w sferze zawodowej. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy socjalni, liderzy organizacji pozarządowych, doradcy zawodowi, pracownicy służb penitencjarnych, formalni i nieformalni liderzy społeczności migranckich. Na program warsztatowych zajęć akademickich złożyło się 11 dziesięciogodzinnych bloków tematycznych:
− Zróżnicowanie kulturowe – sposoby opisu i analizy
− Konsekwencje różnic kulturowych w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
− Psychospołeczne konsekwencje migracji
− Psychospołeczne konsekwencje uchodźstwa
− Stereotypy i uprzedzenia
− Bariery w tworzeniu społeczeństw wielokulturowych
− Psychologiczna higiena pracy w obszarze pomagania migrantom
− Kulturowe uwarunkowania skutecznej komunikacji z przedstawicielami wybranych narodowości (4 spotkania z gośćmi – ekspertami kulturowymi rozłożone na dwa dziesięciogodzinne bloki )
− Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie wspierania migrantów na rynku pracy
− Tworzenie projektów na rzecz integracji migrantów na rynku pracy"
(fragment)

SPIS TREŚCI
Zamiast wstępu słowo do trenera… – prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
O celach i historii powstania publikacji – Ewa Kownacka
Co każdy trener wiedzieć powinien? – Maryna Brywczyńska

Rozdział I – Czy ludzie wszędzie są tacy sami?

Rozdział II – W kraju nowego azylu – szok kulturowy i strategie akulturacji

Rozdział III – Psychologiczne konsekwencje uchodźstwa

Rozdział IV – Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

Rozdział V – Komunikacja z osobami odmiennymi kulturowo w mojej pracy – wywiad kulturowy, czym jest i jak go przeprowadzić?

Rozdział VI – Pomoc osobom odmiennym kulturowo
Materiały dodatkowe:
1 Analiza potrzeb uczestników warsztatów kompetencji kulturowych
2 Opis przypadku, czyli jak dochodzi do Nieporozumień Kulturowych
3 Ćwiczenia typu „lodołamacz”, czyli ułatwiające poznanie się grupy, integrację oraz na podniesienie koncentracji uwagi
4 Postawy i ich rola w funkcjonowaniu człowieka. – Anna Brzezińska i Ewa Wróbel
5 Słownik ważniejszych terminów z zakresu antropologii kultury i psychologii międzykulturowej
6 Informacje o instytucjach i organizacjach
7 Bibliografia
8 Filmografia
9 Ankieta ewaluacyjna
10 Informacje o autorkach publikacji .