Bibliografia

Od września 2010 r. prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów uczniowie dowiadują się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań. Przy tworzeniu naszego scenariusza lekcji czerpaliśmy inspirację z materiałów edukacyjnych opracowanych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR) oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie.
W okresie od września do grudnia 2010 r. przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych w warszawskich gimnazjach i liceach. Projekt był finansowany przez Urząd m.st. Warszawy.
W grudniu 2010 r. w Gimnazjum w Kołbieli spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami z Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i Polski. Zebranym opowiedzieliśmy o naszym Stowarzyszeniu, o prowadzonych działaniach, a także o przejawach dyskryminacji w Polsce. Zaprezentowaliśmy nasze warsztaty antydyskryminacyjne.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Jak uczymy tolerancji
Młodsi tolerancyjni
Nie jesteśmy PR-owcami
Nie lubię Żydów
Członkowie pewnego ugrupowania
Tu chodzi tylko o szacunek
Nasze doświadczenia pedagogiczne
Społeczne wykluczenie vs. dobroczynność
Lekcja o Romach
Scenariusz zajęć: Warsztaty antyhomo- i antytransfobiczne
Opis
Cel
Przebieg zajęć
Aneks
Nasz pomysł na nauczanie tolerancji - opis warsztatu
Dla kogo są te zajęcia?
Cel
Metoda prowadzenia warsztatów
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia