Bibliografia

Książka to portret współczesnej Rzeczypospolitej widzianej z perspektywy dzisiejszych „innych”. To opowieść o tych, których (nie) obecność warunkuje istnienie dialogu międzykulturowego w naszym kraju. Publikacja zaprasza czytelników do dyskusji o tym, co znaczy być osobą otwartą na wielokulturowość, co znaczy być współczesnym Polakiem. Jej lektura to także ćwiczenie z tolerancji, przygotowujące do funkcjonowania w zróżnicowanym etnicznie, religijnie, światopoglądowo i tożsamościowo świecie. W najnowszej publikacji Fundacji im. Anny Lindh można przeczytać teksty takich autorów jak Selim Chazbijewicza, Jerzy Jedlicki, Anna Frątczak, Czesław Robotyki, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Stanisław Obirek, Tomasz Stefaniuk, Leszek Szaruga, Grzegorz Bińczycki.
(opis ze strony Wydawcy)