Bibliografia

W poszukiwaniu małej dziewczynki to książka zawierająca 16 artykułów poświęconych kulturowym wyobrażeniom małych dziewczynek, wzorcom wychowania oraz dojrzewaniu. Dodatkowo zamieszczony jest aneks, w którym zebrane są wspomnienia z dzieciństwa, bibliografia oraz ilustracje. W książce tej małe dziewczynki znalazły się w centrum rozważań. Pytamy, co oznacza stawanie się kobietą, w jaki sposób socjalizacja ukierunkowuje na pewne charakterystyczne kobiece zachowania, jak już w dzieciństwie narzucane są stereotypowe role kobiecości.


SPIS TREŚCI
WSTĘP

FEMINIZM DZIEWCZYŃSKI
Agnieszka Graff
Feministki - córki feministek, czyli trzecia fala dobija do brzegu

W KULTURZE POPULARNEJ
Anna Nacher
Przygody małej dziewczynki w świcie ponowoczesnym - sposoby bycia

Małgorzata Radkiewicz
Dziewczynki i ich dorosłe problemy w filmach Doroty Kędzierzawskiej

W SZTUCE
Izabela Kowalczyk
Ciemne strony malej dziewczynki - na wybranych przykładach z polskiej sztuki współczesnej

Agata Araszkiewicz
Anna Baumgart i matkobójstwo

W LITERATURZE
Claudia Snochowska-Gonzales
Dlaczego dziewczynka? Dlaczego musi umrzeć?
O Pannie Nikt Tomka Tryzny

Błażej Warkocki
Dziewczynka subwersywna. Wokół Absolutnej amnezji Izabeli Filipiak

Monika Graban-Pomirska
Mała dziewczynka we współczesnej baśni literackiej

WOBEC FUNKCJI HETEROSEKSUALNEJ
Joanna Mizielińska
Melancholia malej dziewczynki. Rozważania o melancholii w kontekście prac Zygmunta Freuda i Judith Butler

Dominika Ferens
Heteronormatywna funkcja angielskiej szkoły żeńskiej

W PANOPTIKONIE / WOBEC PANOPTIKONU
Katarzyna Gawlicz
Odnajdywanie i gubienie małej dziewczynki. Praktyka zakochiwania się a odnajdywanie oraz zawieszanie płci.

Edyta Zierkiewicz
Trening socjalizacyjny - dziewczyńskie wróżby

Lisa Fischer
Elżunia. Austriacka czytanka historyczna dla 7-10 latek

DORASTANIE
Jowita Wycisk
Droga przez ciało. Z dziewczynki w kobietę.

Joanna Ostrouch-Kowalska
Narodziny kobiety. Wspomnienia z dzieciństwa a obraz teraźniejszości.

W INDIACH
P. Szulgit
Ahalja - dharma indyjskiej dziewczynki

ANEKS
Wspomnienia
Bibliografia całości
Noty o autorach
Summaries
Acknowledgements
Indeks nazwisk
Ilustracje