Bibliografia
Okładla dla

W kręgu genderWydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice, 2007
ISBN978-83-226-1610-9
Liczba stron192


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

W pracy podjęto próbę zilustrowania roli płci – pojmowanej jako kategoria biologiczna, psychologiczna i społeczno-kulturowa – w różnych, ważnych obszarach życia człowieka. Zamierzeniem redaktorki tomu było możliwie szerokie zaprezentowanie nie tylko wiedzy o psychologicznych i społecznych problemach związanych z płcią, ale także o ich intra- i interpersonalnych konsekwencjach. Zróżnicowanie treściowe odzwierciedla struktura opracowania, które stanowi zbiór tekstów o niejednorodnym charakterze. Autorzy części z nich traktują temat ogólnie i wprowadzają Czytelnika w tematykę, inni zajmują się raczej wybranymi jej aspektami czy określonymi problemami. Niektóre szkice obejmują bogaty i syntetyczny przegląd badań, służąc jako źródło informacji o stanie wiedzy psychologicznej, inne zaś pełnią funkcję niemal heurystyczną, ukazując zmiany w obrębie dziedziny wiedzy o gender oraz ucząc wyłaniania nowych problemów badawczych zgodnie z potrzebami współczesnego człowieka.
(opis ze strony Wydawcy)