Bibliografia
Okładla dla

Vademecum - The 10 Common Basic Principles on Roma InclusionWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2010
ISBN978-92-79-15321-1
Liczba stron8
Link do publikacji

Dziesięć Głównych Zasad Integracji społecznej Romów to narzędzie zarówno dla decydentów, jak i praktyków wdrażających programy i projekty. Bazujące na doświadczeniach skutecznych strategii, zasady określają główne założenia i działania wpierające integrację osób pochodzenia romskiego.
Główne Zasady po raz pierwszy zostały zaprezentowane na spotkaniu Europejskiej Platformy ds. Integracji Romów w Pradze 24 kwietnia 2009 r.
8 czerwca 2009 roku Rada Ministrów Spraw Społecznych dołączyła Zasady do swoich wytycznych i zachęcała państwa członkowskie by uwzględniły je w swoich politykach. Vademecum podaje praktyczną listę pokazująca w jaki sposób wdrażać każdą z zasad.