Bibliografia

Seria pakietów szkoleniowych .T-Kith jest efektem trwajacej rok wspólnej pracy osób z różnych środowisk kulturowych, zawodowych i organizacyjnych. Szkoleniowcy mƒłodzieżowi, liderzy mƒłodzieżowi z organizacji pozarządowych oraz autorzy zawodowo zajmujący się pisaniem tekstów współpracowali ze sobą, aby stworzyć publikację na wysokim poziomie, które odpowiadaƒłyby potrzebom odbiorców, a równocześnie uwzględniaƒłyby różne ujęcia do każdego tematu w caƒłej Europie. Niniejszy pakiet jest częścią serii czterech tytuƒłów opublikowanych po raz pierwszy w roku 2000. Po nich w kolejnych latach ukażą się następne pozycje. Pakiet jest jedna z publikacji Programu Partnerstwa na rzecz Szkolenia Pracowników Mƒłodzieżowych (Partnership Programme on Youth Worker Training), prowadzonego przez Komisję Europejską i Radę Europy. Oprócz pakietów szkoleniowych efektem partnerskiej współpracy tych dwóch instytucji są kursy szkoleniowe, czasopismo "Kojot" ("Coyoteh") i dynamiczna witryna internetowa. Więcej informacji o efektach partnerskiej współpracy (nowe publikacje, ogƒłoszenia o kursach szkoleniowych itp.) oraz pakiety szkoleniowe w wersji elektronicznej można znaleźć w witrynie Programu Partnerstwa pod następujacym adresem: www.training-youth.net
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

1. Uczenie się międzykulturowe a wartości występujące w Europie
1.1 Czym jest Europa i dokad zmierza
1.1.1 Europa: koncepcja różnorodności
1.1.2 Kilka sƒłów o historii i wartościach instytucji europejskich
1.1.3 Wyzwania dla Europy
1.2 Nowe punkty wyjścia
1.3 Mƒłodzież i uczenie się międzykulturowe - wyzwania

2. Koncepcje uczenia się międzykulturowego
2.1 Wprowadzenie
2.2 Uczenie się
2.3 Czym jest kultura? I co w związku z tym oznacza termin międzykulturowy?
2.4 Poglądy na kulturę
2.4.1 Model kultury jako góry lodowej
2.4.2 Model wymiarów kultury Geerta Hofstedefa
2.4.3 Behawioralne komponenty kultury Edwarda T. i Mildred Reed Hallow
2.4.4 Jacques Demorgon i Markus Molz o kulturze
2.5 Uczenie się międzykulturowe
2.6 Podsumowanie
2.7 Edukacja międzykulturowa

3. Ramy edukacyjne uczenia się międzykulturowego
3.1 Rozważania ogólne
3.2 Wybór, opracowywanie i adaptacja metod

4. Metody
4.1 Rozgrzewki
4.1.1 Wprowadzenie
4.1.2 .Czy widzisz to, co ja? Czy ja widzę to, co Ty?
4.1.3 GRRR - PHUT - BUM
4.1.4 60 sekund = 1 minuta czy też nie?
4.1.5 Cebula różnorodności
4.2 Ćwiczenia indywidualne
4.2.1 Wprowadzenie
4.2.2 .Moja droga do drugiego czƒłowieka
4.2.3 Moje wƒłasne lustro
4.2.4 Twarzą w twarz z tożsamością
4.3 Dyskusja, argumentacja, konfrontacja
4.3.1 Moje stanowisko
4.3.2 Czy można handlować wartościami?
4.3.3 Abigale
4.4 Gry symulacyjne
4.4.1 Kilka uwag praktycznych
4.4.2 Limit 20
4.4.3 Pytajmy, okazując zrozumienie i szacunek
4.4.4 Derdianie
4.5 Odgrywanie ról
4.5.1 Odgrywanie ról jako metoda
4.5.2 Zgadnij, kto przyjdzie na kolację
4.5.3 Stosunki między organizacjami mniejszościowymi
4.6 Rozwiązywanie problemów
4.6.1 Problem dziewięciu kropek
4.6.2 Ćwiczenie z jajkiem
4.6.3 Kto ma baterie?
4.7 Badania i prezentacje
4.7.1 Laboratorium kulturowe
4.8 Ocena
4.8.1 Uwagi ogólne
4.8.2 Drzewo komunikacji
4.8.3 Ekspresowy skok
4.9 Inne rozmaite ćwiczenia
4.9.1 Wprowadzenie
4.9.2 Światowa sieć WWW
4.9.3 Zeznania międzykulturowe
4.9.4 Wielka gra o wƒładzę
4.9.5 Euro-Kolej a la carte

5. Warsztaty
5.1 Przygotowania do wymiany
5.2 Mniejszośc i większość
5.3 Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
5.4 Jak zainteresować ludzi uczeniem się interkulturowym
Zaƒłacznik 1: Proponowany glosariusz terminów
Zaƒłącznik 2: Ocena pakietu szkoleniowego Uczenie się międzykulturowe
Zaƒłącznik 3: Bibliografia
Zaƒłącznik 4: Dalsze kroki