Bibliografia
Okładla dla

Ucieczka przed homofobią. Wnioski o udzielenie azylu z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w EuropieAutor/-ka Sabine Jansen , Thomas Spijkerboer
Wydawca COC NEDERLAND, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM,
Amsterdam, 2011
Liczba stron94


Co roku tysiące lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i osób interseksualnych (osób LGBTI) składają wnioski azylowe, prosząc o przyznanie im ochrony międzynarodowej w Europie. Unia Europejska oraz państwa Europy podjęły konkretne i właściwe działania, w postaci np. uznania w Artykule 10 Dyrektywy Kwalifikacyjnej orientacji seksualnej za powód prześladowania. Niektóre Państwa Członkowskie wymieniają także tożsamość płciową wśród powodów prześladowania zawartych w ustawodawstwie krajowym (Portugalia, Hiszpania) lub w dokumentach stanowiących podstawę polityki państwa w danym zakresie (Austria, Wielka Brytania). Prawdopodobne jest także, że sama Dyrektywa Kwalifikacyjna zostanie uzupełniona o kryterium tożsamości płciowej. Niektóre prześladowane osoby LGBTI ubiegające się o status uchodźcy uzyskały faktycznie taki status lub też przyznano im status ochrony uzupełniającej lub otoczone one zostały inną formą opieki przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej.


Podsumowanie i najważniejsze wnioski
1 . Wstęp
2 . Penalizacja
3 . Ochrona udzielana przez państwa z uwagi na prześladowania ze strony podmiotów niebędących państwami
4 . Wymóg dyskrecji
5 . Ochrona wewnętrzna
6 . Wiarygodność
7 . Opóźnienie w ujawnianiu informacji
8 . Informacje o państwie pochodzenia
9 . Państwo przyjmujące
Zalecenie
ZałacznikI: Lista ekspertów krajowych
Załącznik II: Doradcy