Bibliografia

Zjawisko uchodźstwa jest znane od zarania dziejów. Wygnanie, bądź banicja, były w społeczeństwach przedpaństwowych jedną z najbardziej surowych kar, rodzajem „śmierci społecznej”. Instytucja „azylu”, czyli przyjmowania uchodźców, też nie jest współczesnym wynalazkiem. Należy ona do uniwersaliów kulturowych, gdyż w większości znanych nam społeczeństw i kultur istniały zawsze jakieś formy ochrony osób wypędzonych i prześladowanych. Samo słowo „azyl” oznacza schronienie. Wywodzi się ono z greckiego wyrazu asylon, odnoszącego się do ówczesnych miejsc sakralnych będących pod opieką bogów, które gwarantowały nietykalność rozmaitym zbiegom. Odpowiednikiem jego było łacińskie refugium, od którego pochodzi francuskie słowo refugie i angielskie refugee, pokrywające się znaczeniowo z polskim słowem „uchodźca”.

Podejmowanie analizy problemów uchodźców i osób oczekujących na przyznanie tego statusu zawsze zasługuje na uznanie. Wynika ono zarówno z etycznych tradycji politycznych mówiących o ochronie wszystkich „prześladowanych”, jak i współczesnych zobowiązań prawno- międzynarodowych w tym zakresie, opartych na Konwencji Genewskiej z 1951 r. i Protokole Nowojorskim z 1967 r. Dla badaczy i praktyków społecznych stanowią oni zbiorowość szczególną. Jej członków charakteryzują bowiem traumatyczne doświadczenia własne lub bliskich związane z prześladowaniami lub działaniami wojennymi, będące przyczynami wyjazdu z własnego kraju pochodzenia (miejsca pobytu). Współwystępują one często z motywami bardziej prozaicznymi, związanymi z dążeniem do polepszenia szans życiowych (własnych lub rodziny), konfliktami we własnym środowisku społecznym, naturalną chęcią poznawania świata i kształcenia się itp.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Teksty wstępne

Sławomir Łodziński
Przedmowa

Izabela Czerniejewska, Izabella Main
Wstęp

Marta Kolankiewicz-Lundberg
Uchodźcy bliżej nas

 

Część naukowa

Izabella Main
Uchodźcy w nauce polskiej – stan badań i literatury, metodologia i etyka badań

Daniel Pluta
Zarys zjawiska uchodźstwa. Aktorzy zjawiska uchodźstwa a proces kształtowania uchodźcy

Małgorzata Chrobot, Izabella Main, Elżbieta Okuniewska, Ryszard Suduł
Opracowanie literatury dotyczącej uchodźców w Polsce

Marta Kolankiewicz-Lundberg, Aleksandra Sabik, Magdalena Trojanek
„Bardzo im współczuję, ale” – wizerunek uchodźcy w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Przypadek Kamisy Dżamaldin

Tomasz Marciniak, Katarzyna Potoniec
Integracja społeczna oraz strategie przetrwania uchodźców ormiańskich w Polsce w latach 1992-2008

Marta Kochanowska
Funkcje pracowników socjalnych w polskich ośrodkach dla uchodźców

Maria Piotrowska
Warto działać razem. Raport z badań zaangażowania społecznego

Joanna Janiszewska, Eliana Żymierska
Wiedza i poglądy studentów wybranych polskich uczelni na temat uchodźstwa
Komunikat z badań

 

Część edukacyjna

Izabela Czerniejewska
Edukacja o uchodźcach

Justyna Konopka
Uchodźcy – bliskie spotkanie

Izabela Grzesik
Wprowadzenie do tematyki związanej z problemami uchodźstwa

Daniel Pluta           
Różne aspekty zjawiska uchodźstwa

Agata Karpowicz
Uchodźcy są wśród nas

Anna Wesołowska
Wasi rówieśnicy z Czeczenii

 

Część projektowa

Kinga Białek, Magda Kocejko
Projekty społeczne w tematyce uchodźczej – dla kogo i dlaczego?

Cecylia Tymoszuk
Rajd integracyjny „Poznajemy wspólnie centrum Warszawy”

Agnieszka Dikolenko, Karina Heleniak
Młodzi Medycy z pomocą uchodźcom

Justyna Kihl, Magdalena Majewska, Maciej Sikorski
„Muux du ghulqsh? Jak się masz, uchodźco?”– projekt warsztatów dla studentów psychologii

Katarzyna Fedorowicz
Afrykański musical w polskim ośrodku dla czeczeńskich uchodźców

 

Streszczenia w j. angielskim (artykułów wstępnych i naukowych)

Do pobrania: