Bibliografia
Okładla dla

Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queerAutor/-ka Jacek Kochanowski
Wydawca Wydawnictwo Wschód Zachód,
2009
Liczba stron311


Obszar Nauka

Książka jest prezentacją autorskiego projektu społecznej teorii queer: teorii socjologicznej powstałej z połączenia perspektywy queer studies, performance studies oraz konstruktywistycznej socjologii wiedzy.
Pierwsza część książki zawiera wprowadzenie do socjologicznej wersji queer theory. Autor odwołuje się do wielu współczesnych myślicielek i myślicieli (m.in. Guy Deborda, Anthony Giddensa, Jeana Baudrillarda, Michela Foucault, Pierre'a Bourdieu, Judith Butler, Eve Kosofsky-Sedgwick, Giorgio Agambena, Louisa Althussera, Jacquesa Derridy, Julii Kristevej i in.), wykorzystując ich pomysły w budowaniu projektowanej przez siebie teorii.
Część druga dotyczy problematyki wiedzy rozpatrywanej z perspektywy społecznej teorii queer, a przede wszystkim możliwości budowania antynormatywnej wiedzy/oporu. Autor komentuje m.in. feministyczne koncepcje socjologii wiedzy, wskazując na kontrowersje pomiędzy teorią punktu widzenia Sandry Harding a koncepcjami związanymi z ujęciem queer, a następnie analizuje funkcję wiedzy/oporu w społeczeństwie, odwołując się m.in. do prac Manuela Castellsa, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe oraz do studiów postkolonialnych.
(opis ze strony Wydawcy)