Bibliografia
Okładla dla

Trade union practices on anti-discrimination and diversity. European Trade Union Anti-Discrimination and Diversity study: innovative and significant practices in fighting discrimination and promoting diversity : reportWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2010
ISBN978-92-79-16259-6
Liczba stron76


Badanie europejskich związków zawodowych dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i różnorodności zidentyfikowało 130 znaczących i innowacyjnych inicjatyw spośród 280 antydyskryminacyjnych i pro równościowych inicjatyw związków zawodowych w 34 krajach europejskich. Badanie przedstawia geograficzny rozkład tych działań oraz formy dyskryminacji, którym przeciwdziałają. Pokazuje również obszary tematyczne, których działania te dotyczą oraz rolę jaką odegrały ustawodawstwo i instytucje ds. równości. Wybrano i opisano szczegółowo 15 studiów przypadku. Na koniec pokazano luki w obecnie prowadzonych działaniach oraz rekomendacje na przyszłość.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Foreword
Executive summary
1. Background
2. The distribution and focus of the anti-discrimination initiatives
2.1. The geographical spread of the initiatives
2.2. Initiatives taken at European level or with EU support
3. National-level trade union initiatives
3.1. Social dialogue and workplace practices to promote equality and combat discrimination
Case study 1: Taking aim against discrimination
Case study 2: Collective agreement on diversity management
Case study 3: Ethnic diversity and strategies aimed at young and disabled workers
Case study 4: Youth representatives: supporting young people in companies and vocational training
3.2. Union practices promoting equality and combating discrimination
Case study 5: Auditing union equality work and advancing workplace equality
Case study 6: Lobbying and organising against the discrimination of migrant labour
Case study 7: Working on LGB and disability issues
Case study 8: ‘Equal rights — no exceptions’ campaign against social dumping
3.3. Working with NGOs to combat discrimination
Case study 9: Coming out of the union’s closet
Case study 10: Union negotiation on religion
Case study 11: A trade union organising for rights and against discrimination
Case study 12: Partnership for equality: promotion of anti-discriminatory practices regarding sexual orientation at the workplace
3.4. Union training to promote equality
Case study 13: Positive discrimination in collective bargaining for older workers
Case study 14: A training programme for young ethnic minority workers
Case study 15: Support network for the reintegration of older workers into the labour market
4. Identifying potential gaps in trade union initiatives
4.1. The recently acceded Member States and candidate countries
4.2. Taking up issues of multiple discrimination
4.3. Gender mainstreaming
5. Suggestions for further action
Appendix 1: The reported initiatives
Appendix 2: Significant and innovative initiatives
Appendix 3: Glossary of trade union names