Bibliografia

Kategoria gender mainstreaming jest dla polskiego społeczeństwa formułą mało wyrazistą, by nie rzec niewiele mówiącą. Próby jej przeniesienia na nasz grunt, pokazania obecności w polityce Unii Europejskiej, a także uświadomienia wielowymiarowości kategorii płci podjęli się studenci Uniwersytetu Opolskiego działający w studenckim Kole Naukowym Socjologoów, Kole Naukowym Studentów Psychologii i Samorządzie Studenckim. Z ich inicjatywy została zorganizowana konferencja "Tożsamość społeczno-kulturowa płci" [...]. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, obejmowała bowiem obszary psychologii, socjologii, filozofii i praktyki. Pokłosiem tego bogatego w wydarzenia spotkania jest książka zawierająca teksty pracowników naukowych, studentów i praktyków. Różnorodność zagadnień dyskutowanych podczas konferencji ujawniają prezentowane artykuły, tematycznie zgrupowane w trzech częściach: Idee, Zastosowania, Informacje".
(ze Wstępu)